วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วธ. จวกชุด 'สุวรรณเจดีย์' หมิ่นพุทธศาสนา จี้ ปรับแบบให้เหมาะสม

วธ.จวก ชุด "สุวรรณเจดีย์" หมิ่นพุทธศาสนา เนื่องจากเจดีย์ สร้างเพื่อน้อมรำลึกถึงพระพุทธเจ้า การนำมาดัดแปลงอาจกระทบสายตานทท.ต่างชาติ ฝากกองประกวดปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมต่อภาพลักษณ์ประเทศ...

กรณี กองประกวดมิสซิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2016 ได้มีการเผยชุดประจำชาติไทย ชุด “สุวรรณเจดีย์” ซึ่งเป็นชุดที่ให้ ณธิชา ฉิมศิริ มิสซิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2016 สวมใส่ในการประกวด มิสซิสยูนิเวิร์ส 2016 ที่เมืองกวางโจว ประเทศจีน โดยผู้ออกแบบได้นำแนวคิดรูปแบบสถาปัตยกรรมของเจดีย์ทรงระฆังพระศรีรัตนเจดีย์ ที่ประดิษฐานวัดพระศรีรัตนศาสดารามมาใช้ โดยอ้างว่า เพื่อเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทย นั้น

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 59 น.ส.วิมลลักษณ์ ชูชาติ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ในฐานะโฆษก วธ. เปิดเผยว่า มีประชาชนสอบถามและแจ้งมายัง วธ.จำนวนมาก ถึงความไม่เหมาะสมที่มีการนำสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนามาใช้ออกแบบชุดแต่งกาย เนื่องจากเจดีย์เป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชน ให้ความเคารพบูชา อีกทั้งคติการสร้างเจดีย์นั้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องด้วยมีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ หรือพระพุทธรูป ไว้ภายในองค์เจดีย์ ดังนั้น การนำรูปลักษณ์ของเจดีย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนกราบไหว้บูชามาใช้ในการออกแบบ จึงเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมและไม่ควรกระทำอย่างยิ่ง แม้ว่าผู้ออกแบบจะมีเจตนาดีที่จะนำศิลปวัฒนธรรมมานำเสนอ เพื่อให้ต่างชาติได้รู้จักประเทศไทย แต่ผลกระทบที่ตามมาอาจกลายเป็นว่าสิ่งอันเป็นที่เคารพบูชา จะกลายเป็นแค่วัตถุ สิ่งของ ที่ต่างชาติไม่รับรู้ถึงความสำคัญ ตัวอย่างที่ผ่านมาก็อย่างกรณีที่นักท่องเที่ยวสาวต่างชาติ ขึ้นไปนั่งบนตักพระพุทธรูปและทำท่าเลียนแบบ ซึ่งถือเป็นการลบหลู่ สิ่งอันเป็นที่เคารพบูชาของชาวไทยอย่างมาก


น.ส. วิมลลักษณ์ กล่าวอีกว่า วธ. ในฐานะที่มีบทบาทในการดูแล รักษาวัฒนธรรมอันดีของชาติ จึงฝากไปยังผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการประกวดนางงามมิสซิสยูนิเวิร์ส 2016 ไม่ว่าจะเป็นผู้ออกแบบ ผู้เข้าประกวด ตลอดจนผู้ให้การสนับสนุน ให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการนำสัญลักษณ์พุทธศาสนามาใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม ซึ่งหากไม่มีการปรับปรุง ปรับเปลี่ยน จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศแน่นอน เพราะผู้นับถือศาสนาพุทธไม่ได้มีเฉพาะคนไทยเท่านั้น แต่ในหลายประเทศก็นับถือศาสนาพุทธเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ วธ. อยากจะฝากไปยังนักออกแบบท่านอื่นๆ ด้วยว่า การออกแบบสร้างสรรค์ใดๆ ที่เกิดจากแนวความคิดที่สื่อถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ดี เพราะจะทำให้ชาวโลกได้รับรู้และชื่นชม และก็ต้องระมัดระวังในมุมที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อและศรัทธาที่มีต่อศาสนา ซึ่งคนไทยถือว่าเรื่องศาสนาเป็นของสูงที่ควรให้ความเคารพ และไม่ทำการใดที่อาจแปลความไปได้ว่าขาดการเคารพบูชา ดังนั้น ถ้ายึดหลักการสำคัญนี้ได้ งานสร้างสรรค์ต่างๆ ก็ไม่ถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์ แต่ในทางตรงกันข้ามงานสร้างสรรค์จะช่วยสร้างสุนทรียะและความเข้าใจในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย ให้ปรากฏสู่สายตาชาวโลกได้อย่างงดงามและเป็นที่กล่าวถึงในทางที่ดีอีกด้วย

วธ.จวก ชุด "สุวรรณเจดีย์" หมิ่นพุทธศาสนา เนื่องจากเจดีย์ สร้างเพื่อน้อมรำลึกถึงพระพุทธเจ้า การนำมาดัดแปลงอาจกระทบสายตานทท.ต่างชาติ ฝากกองประกวดปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมต่อภาพลักษณ์ประเทศ... 18 พ.ค. 2559 17:54 19 พ.ค. 2559 10:19 ไทยรัฐ