วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สตง. ขู่ อ.ส.ค.แจงตั้งโรงนมล็อกสเปก ขู่ละเลยจะขัด ม.64-คำสั่ง คสช.

สตง. ขู่ อ.ส.ค.แจงตั้งโรงนมล็อกสเปก ขู่ละเลยจะขัด ม.64-คำสั่ง คสช.

  • Share:

สตง. สั่ง อ.ส.ค. แจงปม สัญญาติดตั้งเครื่องบรรจุนม High Speed 420 ล้าน ล็อกสเปกหรือไม่ เตือน สัญญาที่เซ็นไปจะต้องรับผิดอาญา ซ้ำรอยค่าโง่คดีคลองด่าน ด้าน ผอ.อ.ส.ค. เผย เซ็นสัญญา พร้อมรายงานผู้ใหญ่ กระทรวงเกษตรฯ ทราบแล้ว ...

วันที่ 18 พ.ค.59 นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เปิดเผยว่า สตง.ในฐานะหน่วยงานปกป้องการใช้จ่ายเงินแผ่นดินที่จะต้องให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ภายหลังได้รับเรื่องร้องเรียนโครงการจัดหาเครื่องบรรจุ High Speed เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ของสำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) แล้ว โดยเมื่อวันที่ 17 พ.ค.ที่ผ่านมา สำนักตรวจสอบการบริหารพัสดุและสืบสวนที่ 2 ได้มีหนังสือแจ้งให้ อ.ส.ค.ชี้แจง การขออนุมัติวงเงินงบประมาณ 420 ล้านบาท ว่ามีเหตุผลความจำเป็นอย่างไร เป็นไปโดยชอบหรือไม่

สตง. ให้ อ.ส.ค. ชี้แจง 6 ประเด็นสำคัญ คือ 1. เครื่องจักรปัจจุบัน มีกำลังผลิตเท่าไร เหตุใด อ.ส.ค.ต้องจัดหาเครื่องจักรใหม่ 2. กรณีเครื่องจักรเดิมขัดข้อง บ.เอจีส แสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายอย่างไร ตลอดจนมีการยกเลิกสัญญาหรือจะดำเนินการอย่างไรกับผู้เช่ารายเดิม 3. อ.ส.ค.เตรียมสถานที่รองรับเครื่องจักรใหม่ที่ไหน หรือไม่ 4. ให้ อ.ส.ค.ส่งหลักฐานการสืบราคาว่ามีวิธีการและขั้นตอนอย่างไร จึงสรุปที่ประมาณการราคาค่าเช่า 420 ล้านบาท 5. เหตุใด อ.ส.ค.จึงเลือกเชิญผู้ประกอบการเพียง 2 ราย คือ บ.เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด เข้าร่วมเสนอราคา และ 6. ภายหลังสัญญาเช่าเครื่อง กับ บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด ซึ่งเป็นคู่สัญญารายใหม่ อาคารต่างๆ ที่บริษัทสร้างขึ้น จะเป็นกรรมสิทธิ์ของฝ่ายใด ตามสัญญาข้อใด

ทั้งนี้ สตง.อาศัยอำนาจ ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน มาตรา 42 ให้ อ.ส.ค.ส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ ข้อ 1. สำเนาบันทึกรายงานสภาพปัญหาเครื่องจักรยี่ห้อ IPI กับบริษัท เอจีส ข้อ 2. สำเนาปริมาณนมดิบที่เข้าสู่โรงนมมวกเหล็ก ตั้งแต่ปี 2554–ปัจจุบัน ข้อ 3. สำเนาการประชุมบอร์ด อ.ส.ค.ครั้งที่ 4/2559 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบอร์ด อ.ส.ค. ครั้งที่ 4/2559 และ 5/2559

ประเด็นสำคัญ อยู่ที่ข้อ 4. สำเนาเอกสารการตั้งงบประมาณเพื่อเช่าเครื่องจักรใหม่ และแผนงานเพิ่มเติม ข้อ 5. สำเนาร่างขอบเขตงาน (TOR) ของสัญญาเดิมกับบริษัท เอจีส ข้อ 6. สำเนาเอกสารการจัดหาเครื่องบรรจุนม High Speed ทั้งหมด ได้แก่ รายงานขอซื้อขอจ้าง คำสั่งแต่งตั้งกรรมการชุดต่างๆ เอกสารประมาณการราคาเช่าเครื่องจากตาม TOR เอกสารการคัดเลือกผู้เสนอราคาเข้ามาเป็นคู่สัญญาใหม่ ข้อ 7. สัญญาเช่าเครื่องกับ บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด (สัญญาใหม่)

นายพิศิษฐ์ กล่าวถึง TOR ข้อที่ 9 ราคากระดาษบรรจุนม U.H.T ขนาด 200 และ 125 มิลลิลิตร คิดค่าราคากระดาษคงที่ 1 ปี ไม่น้อยกว่า 300 ล้านกล่อง ในราคากล่องละ 1 บาท 25 สตางค์ ระยะเวลาตามสัญญา 7 ปี อ.ส.ค.ต้องจ่ายเงินอย่างน้อย 2,100 ล้านบาท ประเด็นข้อสงสัยทั้งหมด ให้ อ.ส.ค.ส่งเอกสารชี้แจง ตอบกลับมาภายในวันที่ 31 พ.ค.นี้ หากอ.ส.ค.ละเลย จะมีความผิด มาตรา 64 และผิดตามคำสั่ง คสช. ฉบับที่ 24/2557

ผู้ว่า สตง. ย้ำด้วยว่า เรื่องนี้ถ้าตัดสินใจผิดพลาด เกิดเป็นความเสียหายต้องมีการรับผิดชอบ และถ้ามีเจตนาแอบแฝง หรือประโยชน์ที่ทับซ้อนเพื่อประโยชน์ของใคร สุดท้ายต้องมีการรับผิดทางอาญา เหมือนที่เกิดกับกรณีค่าโง่คลองด่าน ยิ่งถ้ามีคนเตือนแล้วไม่ฟัง ไม่หาข้อสรุปที่แน่ชัด ผลีผลามดำเนินการ ถือว่าเป็นพิรุธ เป็นเครื่องชี้เจตนาอย่างหนึ่ง

ด้าน นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ยอมรับว่า อ.ส.ค. ลงนามในสัญญาเช่าเครื่องจักรใหม่กับ บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด เมื่อวันที่ 13 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยได้มีการชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นกับผู้ใหญ่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทราบทุกระดับแล้ว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้