วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มทภ.4 เปิดการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร หนุนแก้ปัญหา จชต.

มทภ.4 เปิดการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร หนุนแก้ปัญหา จชต. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรในภาครัฐและภาคเอกชนระดับผู้บริหาร ให้มีความรักความสามัคคี เข้าใจปัญหาที่แท้จริงของจังหวัดชายแดนใต้

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 พ.ค.59 ที่โรงแรมฟลอร่า เมย์ รีสอร์ท ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา พล.ท.วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 12 ซึ่งฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก จัดขึ้นเพื่อตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรในภาครัฐและภาคเอกชนระดับผู้บริหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการรวมพลังผลักดัน สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมอบหมายให้ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก เปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน รวม 11 รุ่น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณ์ต่างๆ และสามารถทำงานประสานสอดคล้องกันได้อย่างดี ที่สำคัญก่อให้เกิดความเป็นเพื่อนที่มีความรักความสามัคคี มีความเข้าใจปัญหาที่แท้จริงของจังหวัดชายแดนภาคใต้

อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระยะเวลาอบรม 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2559 มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วยข้าราชการทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน ผู้นำศาสนา พนักงานรัฐวิสาหกิจและผู้บริหารบริษัทจากภาคธุรกิจเอกชน กิจกรรมในหลักสูตรฯ มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมมีการทำกิจกรรมร่วมกันมากที่สุด เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน.

มทภ.4 เปิดการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร หนุนแก้ปัญหา จชต. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรในภาครัฐและภาคเอกชนระดับผู้บริหาร ให้มีความรักความสามัคคี เข้าใจปัญหาที่แท้จริงของจังหวัดชายแดนใต้ 18 พ.ค. 2559 15:25 19 พ.ค. 2559 01:08 ไทยรัฐ