วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมศิลป์แจงพิรุธบูรณะบ้านพิษณุโลก ยัน ต้องเหมาะสมกับบ้านพักรับรอง

อธิบดีกรมศิลป์ รับเรื่องปรับปรุงทำเนียบ-บ้านพิษณุโลก ระยะที่ 2 แล้ว โดยเน้นการตกแต่งภายในของเดิมมากที่สุด พร้อมสืบราคาจากแหล่งผู้แทนจำหน่าย 3 ราย เพื่อให้คุณสมบัติ-ราคาเป็นไปตามที่กำหนด รวมทั้งมีใบรับรองคุณภาพ จากแหล่งผลิต...

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 59 นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวถึงกรณีพบพิรุธการซ่อมแซมบ้านพิษณุโลกว่า สำนักสถาปัตยกรรม ได้รายงานข้อมูลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงทำเนียบรัฐบาลและบ้านพิษณุโลก ระยะที่ 2 อาคารไทยพันธมิตรงานตกแต่งภายในมาให้ตนแล้ว โดยระบุถึงแนวคิดการดำเนินงานเน้นการรักษารูปแบบองค์ประกอบการตกแต่งภายในของเดิมให้มากที่สุด ขณะที่เครื่องเรือนหรือการตกแต่งที่ทำขึ้นใหม่ภายหลัง รวมทั้งการติดตั้งอุปกรณ์ ดวงโคม ซึ่งไม่เข้ากับยุคสมัยของอาคาร จำเป็นที่จะต้องถูกปรับเปลี่ยน รื้อ ถอน หรือ โยกย้าย ไปไว้ในที่อื่น เพื่อให้คืนสภาพการตกแต่งอาคารตามยุคสมัยเดิม และกำหนดให้เพิ่มเติมอุปกรณ์เครื่องเรือนที่จำเป็น เพื่อการใช้งานในปัจจุบัน โดยการตกแต่งที่เกิดขึ้นใหม่ ใช้รูปแบบที่ใกล้เคียงกับยุคสมัยที่สร้างอาคาร เพื่อให้กลมกลืนกับบรรยากาศภายในอาคาร

อย่างไรก็ตาม โครงการปรับปรุงทำเนียบรัฐบาลบ้านพิษณุโลกระยะที่ 2 งานบูรณะอาคารไทยพันธมิตรใช้งบประมาณ 32,480,000 บาท และโครงการปรับปรุงทำเนียบรัฐบาลและบ้านพิษณุโลก ระยะที่ 2 อาคารไทยพันธมิตร งานตกแต่งภายในงบประมาณ 22,100,000 บาท โดยว่าจ้างบริษัท กันต์กนิษฐ์ ก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้ดำเนินงาน

อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวต่อว่า กรณีที่มีการวิพากษ์ถึงการจัดซื้อดวงโคมไฟประดับภายใน หลังพบว่า มีการประเมินราคาสูง และมีการเคลื่อนย้ายดวงไฟสมัยรัชกาลที่ 6 ออกไปนั้น ขอชี้แจงว่า มัณฑนากรผู้ออกแบบได้มีการสำรวจอาคารภายใน ก่อนที่จะดำเนินการบูรณะ พบว่าบ้านพิษณุโลกมีการบูรณะมาอย่างต่อเนื่องตามลำดับ และดวงโคมไฟทั้งหมดภายในมีการปรับเปลี่ยนมาหลายยุค ไม่ได้มีโคมสมัยรัชกาลที่ 6 ทั้งหมด ปัจจุบันยังไม่มีการเคลื่อนย้ายโคมไฟช่อและไฟกิ่งเดิมที่อยู่ภายในห้องต่างๆ ของอาคารออก ยังคงติดไว้บนฝ้าเพดานหรือผนังตำแหน่งเดิม มีเพียงโคมไฟตั้งโต๊ะหรือตั้งพื้น ที่ผู้รับจ้างได้ขนย้ายออกไปเท่านั้น

ทั้งนี้ นายอนันต์ กล่าวอีกว่า การบูรณะจำเป็นจะต้องทุบห้องเล็กภายใน เพื่อทำเป็นห้องโถงที่มีขนาดใหญ่ ดังนั้น จึงต้องมีการจัดหาดวงโคมไฟที่เหมาะสมกับสถานะบ้านรับรองของรัฐบาล ซึ่งทางผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจ้างที่ประกอบด้วยบุคลากรของกรมศิลปากร และสำนักเลขาธิการนายรัฐมนตรี พร้อมด้วยมัณฑนากรผู้ออกแบบ ดำเนินการตรวจสอบ และคัดเลือก ดวงโคม หรืออุปกรณ์ที่ใช้งานได้ที่ต้องซ่อมแซม และที่ต้องจัดหาใหม่ ภายในกรอบวงเงินของรายการประมาณราคา พร้อมดำเนินการเทียบราคาและคุณสมบัติให้ถูกต้อง อาจมีงบประมาณสูงหรือต่ำกว่าที่ประมาณราคาไว้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะได้ทำการเปรียบเทียบงานเพิ่ม–งานลด ให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ ขณะที่ ขั้นตอนการประมาณราคาได้มีการสืบราคาจากแหล่งผู้แทนจำหน่าย 3 ราย โดยระหว่างการพิจารณาจัดหา รูปแบบดวงโคม คณะกรรมการตรวจการจ้าง และมัณฑนากร ได้มีการสำรวจแบบ และราคาดวงโคมจากผู้แทนจำหน่ายในท้องตลาด เพื่อให้คุณสมบัติและราคาเป็นไปตามที่กำหนด รวมทั้งมีใบรับรองคุณภาพ จากแหล่งผลิต พร้อมยืนยันว่า ขณะนี้ กรมศิลปากร ยังไม่ได้ ดำเนินการจัดซื้อดวงโคมไฟใหม่แต่อย่างใด เนื่องจากช่วงเริ่มการบูรณะ พบภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีชำรุด จึงจำเป็นต้องอนุรักษ์ให้แล้วเสร็จก่อน

อธิบดีกรมศิลป์ รับเรื่องปรับปรุงทำเนียบ-บ้านพิษณุโลก ระยะที่ 2 แล้ว โดยเน้นการตกแต่งภายในของเดิมมากที่สุด พร้อมสืบราคาจากแหล่งผู้แทนจำหน่าย 3 ราย เพื่อให้คุณสมบัติ-ราคาเป็นไปตามที่กำหนด รวมทั้งมีใบรับรองคุณภาพ จากแหล่งผลิต... 18 พ.ค. 2559 13:38 19 พ.ค. 2559 01:10 ไทยรัฐ