Thairath Logo
กีฬา

ซื้อหนี้ 3+2.2 พันล้านใกล้เป็นจริง

โดย สะ-เล-เต
19 พ.ค. 2559 05:01 น.
Share :

นโยบายแก้ปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ใกล้เป็นความจริงแล้ว

จากเรื่องเดิม กรณี กฟก. โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอรองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ขออนุมัติใช้งบกลาง 3 พันล้านบาท แก้ปัญหาหนี้เกษตรกร ไปเมื่อกลางปี 2558 แต่ด้วยหลังจากนั้นกรรมการ กฟก. ได้หมดวาระลงจึงต้องรอให้มีคณะกรรมการ กฟก. ครบถ้วนก่อนถึงจะสามารถนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ กฟก. ก่อนนำเสนอให้ ครม.พิจารณาอนุมัติได้

มาบัดนี้ กฟก.มีบอร์ด 3 คณะ (คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร, คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร) ครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว การประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ 2/2559 เมื่อ 13 พ.ค.ที่ผ่านมา นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะกรรมการ กฟก. แถลงผลการประชุม...

มีมติให้นำเรื่องเสนอ ครม. ขออนุมัติใช้งบกลางเพื่อใช้แก้ไขปัญหาหนี้เร่งด่วนของเกษตรกร จำนวน 3 พันล้านบาท

พร้อมทั้งให้ตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรสมาชิก วัตถุประสงค์การกู้ยืม สถานะหนี้ มูลหนี้ และหลักประกัน กับสถาบันการเงินเจ้าหนี้เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เพื่อเตรียมการจัดการหนี้ให้เกษตรกร รวม 19,494 ราย และหลังจากนี้ กฟก. จะเร่งดำเนินการดังกล่าวเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติ คาดว่าภายในเดือน พ.ค.นี้

นอกจากนั้น นายวัชระพันธุ์ จันทรขจร เลขาธิการ กฟก. แจ้งอีกว่า ที่ประชุมยังได้มีมติเห็นชอบรายชื่อเกษตรกรสมาชิกที่ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร ลูกหนี้ ธ.ก.ส. และสหกรณ์ ระหว่าง มิ.ย.2557-มี.ค.2559

จำนวน 9,490 ราย 19,440 บัญชี วงเงิน 2,229 ล้านบาท จะได้รับการจัดการหนี้ตามมาตรา 37/3 (1)

เป็นหนี้คนละกลุ่มกับที่จะยื่นขอให้ ครม.อนุมัติ...เป็นหนี้ของเกษตรกรสมาชิก กฟก.กลุ่มใหม่

ที่ประชุมมีมติเช่นนี้ เท่ากับว่าเกษตรกรลูกหนี้รายใดมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ คือ เป็นหนี้เกิดจากการทำเกษตรจริง มูลหนี้ไม่เกินรายละ 2.5 ล้านบาท เป็นหนี้ที่หลักทรัพย์ค้ำประกัน และเจ้าหนี้ยินยอม

เมื่อผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการจัดการหนี้ฯ กฟก.จะสามารถจัดการซื้อหนี้เพื่อโอนหนี้มาเป็นของ กฟก. ให้เกษตรกรได้ภายใน 45 วัน.

สะ–เล–เต

อ่านเพิ่มเติม...
หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดินซื้อหนี้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสะ–เล–เตปัญหาหนี้สินคอลัมน์คอลัมน์ฉบับพิมพ์คอลัมน์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐ