วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พ่อเมืองคอนติดตามไหม้ป่าพรุควนเคร็ง

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผวจ.นครศรีธรรมราช ได้ลงพื้นที่หมู่ที่ 11 บ้านไสขนุน ต.เคร็ง อ.ชะอวด เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง โดยมีนายพิทักษ์ บริพิศ นายอำเภอชะอวด นายสุรชัย อักษรวงศ์ ผอ.ส่วนควบคุมไฟป่า สำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายธนากร รักษ์ธรรม หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับ นายสุรชัย ผอ.ส่วนควบคุมไฟป่า สำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 เปิดเผยว่า ป่าพรุควนเคร็งครอบคลุม 5 อำเภอ เกิดไฟไหม้ป่าพรุมาตั้งแต่กลางเดือน เม.ย. จนถึงวันที่ 16 พ.ค. รวม 19 ครั้ง มีป่าอนุรักษ์ถูกไฟไหม้เสียหายแล้ว 2,000 ไร่ และสวนป่าชุมชนสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ต.ชะอวด อ.ชะอวด ถูกไฟไหม้ 900 ไร่ สถานการณ์ล่าสุดเจ้าหน้าที่ควบคุมได้ทุกจุดแล้ว แต่ไฟยังไหม้อยู่ในระดับผิวดิน ยังไม่ได้ไหม้ลงใต้ดิน

ผวจ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า จากการรับฟังรายงานสาเหตุของไฟไหม้ป่าเกิดจากคนเป็นหลัก เช่น จุดไฟทุ่งหญ้าเพื่อเลี้ยงสัตว์ จุดไฟทุ่งกระจูดเพื่อให้งอกใหม่ และจุดไฟเพื่อล่าสัตว์ เป็นต้น ต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนให้ช่วยรณรงค์สร้างความเข้าใจ รวมทั้งเป็นหูเป็นตา และสร้างจิตสำนึก สถานการณ์ในขณะนี้ถือว่ายังไม่รุนแรง เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมได้ เป็นเพียงไฟไหม้ป่าที่ผิวดินเท่านั้น ยังไม่ไหม้ลงใต้ดินแต่อย่างใด แต่ถ้าระดับน้ำใต้ดินในป่าพรุต่ำกว่า 30 ซม. ก็จะอันตราย และหากไฟไหม้ลงใต้ดินแล้วจะควบคุมเพลิงได้ยาก เนื่องจากในป่าพรุมีทั้งก๊าซมีเทนและวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ได้ให้กรมควบคุมมลพิษ สนง.สิ่งแวดล้อมภาค จ.สุราษฎร์ธานี นำรถตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่ ไปตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองหมอกควันในพื้นที่ต.เคร็ง เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนต่อไป.

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผวจ.นครศรีธรรมราช ได้ลงพื้นที่หมู่ที่ 11 บ้านไสขนุน ต.เคร็ง อ.ชะอวด เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง... 18 พ.ค. 2559 08:42 18 พ.ค. 2559 08:42 ไทยรัฐ