วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนธิกำลังตรวจสอบขยะล้นเมืองนางรอง

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 17 พ.ค. ที่สำนักงาน เทศบาล อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ พ.ต.ท.ประดิษ ชาวพงษ์ สว.กภ.3 บก.ปทส. สนธิกำลังเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ.บุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เจ้าหน้าที่ปกครอง อ.นางรอง เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังได้รับการร้องเรียนการกำจัดขยะของเทศบาลเมืองนางรอง โดยการฝังกลบใกล้บริเวณสระน้ำสาธารณะที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ไม่มีการป้องกันในเรื่องความสะอาดและความปลอดภัย นางสุวพิชญ์ ฉิมกูล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข รับทราบข้อร้องเรียนและชี้แจง เนื่องจากนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนางรองเดินทางไปศึกษาดูงานที่ต่างจังหวัด

พ.ต.ท.ประดิษเปิดเผยว่า การตรวจสอบในวันนี้พบบ่อขยะอยู่บริเวณด้านหน้าที่ทำการสาธารณสุขเทศบาลเมืองนางรอง มีเนื้อที่ 3 งาน และพบบ่อขยะที่ทำการฝังกลบแล้วอยู่ด้านหลังอาคารสำนักงานเมือง นางรองอีก 3 งาน ได้ตรวจสอบพร้อมกับปลัดอำเภอนางรอง ว่าเป็นพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานใด ทางเทศบาลได้ขออนุญาตหรือไม่ พร้อมทั้งให้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบในเรื่องหลักสุขาภิบาล เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ การตรวจในครั้งนี้ยังไม่ได้ข้อยุติเนื่องจากคณะผู้บริหารไม่อยู่ จะมีการตรวจสอบอีกครั้ง ด้านนายอภินันท์ มั่นเข็มทอง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมฯ ได้เสนอแนะให้เทศบาลดำเนินการให้ถูกหลักสุขาภิบาล มีแนวทางการกำจัดขยะที่ชัดเจน ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับประชาชน

ขณะที่นางสุวพิชญ์ ผู้อำนวยการสาธารณสุขฯ กล่าวว่า ขณะนี้ทางเทศบาลกำลังดำเนินการจัดหาพื้นที่ทิ้งขยะเพื่อให้ถูกต้องได้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ในส่วนของการคัดแยกขยะได้จัด “โครงการขยะสีขาว” คัดแยกและรับซื้อขยะจากชุมชนใน 9 ชุมชน แต่เมือง นางรองเป็นเมืองใหญ่มีนักเรียน ประชาชน รอบนอกเข้ามาใช้ชีวิตประจำวันในเขตเทศบาลต่อวันมาก ขยะจึงมีมาก ซึ่งก็จะหาแนวทางแก้ไขให้ถูกสุขลักษณะ ตามคำแนะนำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป.

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 17 พ.ค. ที่สำนักงาน เทศบาล อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ พ.ต.ท.ประดิษ ชาวพงษ์ สว.กภ.3 บก.ปทส. สนธิกำลังเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ.บุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม... 18 พ.ค. 2559 08:34 18 พ.ค. 2559 08:34 ไทยรัฐ