วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
"ทีดีอาร์ไอ" วิพากษ์ "ภาษีเครื่องดื่มน้ำหวาน”

"ทีดีอาร์ไอ" วิพากษ์ "ภาษีเครื่องดื่มน้ำหวาน”

  • Share:
ชี้เก็บจาก “น้ำตาล” โดยตรงตอบโจทย์กว่า


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) โดยนายนณริฏ พิศลยบุตร ได้ออกบทความ “ตอบโจทย์ให้ตรงจุด : ลดอ้วน-หวานคนไทยด้วยภาษี” โดยระบุว่า แม้ภาษีเครื่องดื่มน้ำตาลเป็นความพยายามของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาการบริโภคน้ำตาลที่เกินพอดี และทำให้ภาครัฐจัดเก็บภาษีได้เพิ่มมากขึ้น แต่ที่ผ่านมามีข้อโต้แย้ง 2 ประการหลักๆ คือ การขึ้นภาษีจะไม่ทำให้ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และกลุ่มผู้ค้าปลีก ซึ่งมักจะเป็นผู้ค้ารายย่อยอาจจะเป็นผู้แบกรับต้นทุนมากกว่ารายใหญ่ ทำให้ธุรกิจอยู่ได้ยากลำบากมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ จากการศึกษาบทเรียนจากต่างประเทศ ทีดีอาร์ไอ พบว่า การขึ้นภาษีของประเทศเม็กซิโกในปี 56-57 ที่บ่งชี้ว่าการเก็บภาษีช่วยให้ผู้บริโภคมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลจริง ขณะเดียวกัน กรณีศึกษาของประเทศฝรั่งเศส ก็พบว่าภาระของภาษีก็ไม่ได้ตกกับผู้ค้าปลีก แต่กลับเป็นภาระของผู้บริโภคโดยตรง

ดังนั้น ทีดีอาร์ไอ จึงมีความเห็นเรื่องการขึ้นภาษีเครื่องดื่มน้ำตาลว่า ควรพิจารณาใน 2 ข้อ คือ 1.การขึ้นภาษีเฉพาะเครื่องดื่มเพียงอย่างเดียว อาจจะไม่ตอบโจทย์การลดการบริโภคน้ำตาลที่ตรงเป้าหมายเสียทีเดียว อาจจะต้องพิจารณาเก็บเป็นภาษีจากการผลิตหรือขายน้ำตาลแทน อาจจะตรงกับโจทย์มากกว่า และ 2.บทเรียนจากต่างประเทศชี้ว่า ผู้ผลิตจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี โดยเลี่ยงไปผลิตเครื่องดื่มที่ปราศจากน้ำตาล ดังนั้น การขึ้นภาษีเครื่องดื่มน้ำตาลจะต้องพิจารณาล่วงหน้าไปถึงการควบคุมสารแทนความหวานที่อาจจะเป็นอันตรายด้วยเช่นกัน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้