วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เมืองนวัตกรรมอาหาร!

เมืองนวัตกรรมอาหาร!

  • Share:

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ครม.เห็นชอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นหน่วยงานหลักขับเคลื่อนการจัดตั้งและดำเนินการเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือฟู้ดอินโนโพลิส โดยให้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดสิทธิประโยชน์สร้างแรงจูงใจให้เอกชนลงทุนทำวิจัย พัฒนาในนวัตกรรมอาหาร ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เหลือเพียงบางมาตรการ เช่น ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งผ่านความเห็นชอบในหลักการแล้ว นอกจากนี้ ครม.ยังให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน 4 ด้าน ได้แก่ การวิจัยและพัฒนา โครงสร้างองค์กรและบุคลากร การเข้าร่วมการลงทุนของเอกชน และงบประมาณและแหล่งเงินทุนดำเนินงาน โดยเมืองนวัตกรรมอาหารจะตั้งอยู่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ จ.ปทุมธานี บนพื้นที่กว่า 200 ไร่ และจะลงนามความร่วมมือกับ 12 บริษัทอาหารชั้นนำ และ 21 สถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัย 27 พ.ค.นี้

ทั้งนี้ ได้ให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ศึกษารูปแบบและจัดตั้งองค์กรในการบริหารจัดการเมืองนวัตกรรมอาหารให้มีประสิทธิภาพและคล่องตัว และของบฯจากรัฐบาลไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทในระยะต้น ขณะที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงวิทย์ฯได้เสนอโครงการนี้ โดยมีกรอบวงเงินเพื่อขับเคลื่อนโครงการ 5 ปี 3,660 ล้านบาท ให้บริษัทอาหารชั้นนำของโลกทั้งบริษัทไทยและต่างประเทศ เข้ามาลงทุนวิจัยพัฒนาอาหารอย่างน้อย 100 ราย เกิดผู้ประกอบการใหม่ไม่น้อยกว่า 100 ราย มีการนำผลวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมอาหารไปผลิตหรือบริการ ทำให้เกิดมูลค่าเชิงพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 270,000 ล้านบาท.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้