วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"ลำไย-ลิ้นจี่-ลองกอง" ระส่ำ

นายอนุสรณ์ พรชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จ.เชียงใหม่ เปิดเผยถึงว่า การประมาณการผลผลิตลำไยและลิ้นจี่ ปี 2559 ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และตาก พบมีลำไยมีเนื้อที่ให้ผลผลิต 819,111 ไร่ ลดลงจากปีที่แล้ว 2% โดยผลผลิตต่อไร่ลดลง 579 กิโลกรัม (กก.) ลดลง 11% คิดเป็นผลผลิตรวม 473,913 ตัน ลดลง 13% ส่วนลิ้นจี่มีเนื้อที่ให้ผลผลิต 102,604 ไร่ ลดลง 4% ให้ผลผลิตต่อไร่ 287 กก. ลดลง 34% ผลผลิตรวม 29,475 ตัน ลดลง 37% จากสภาพอากาศที่ร้อนและแล้ง รวมถึงฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน

ด้านนายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ประมาณการไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้ 4 ชนิด ปี 2559 ของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส พบว่า เงาะเนื้อที่ให้ผลผลิต 37,085 ไร่ ลดลง 4% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว คิดเป็นผลผลิต 12,813 ตัน ลดลง 10% และผลผลิตต่อไร่ 346 กก. ลดลง 7% มังคุดเนื้อที่ให้ผลผลิต 34,703 ไร่ ลดลง 2% ผลผลิต 13,018 ตัน ลดลง 7% และผลผลิตต่อไร่ 375 กก. ลดลง 6% ทุเรียนมีเนื้อที่ให้ผลผลิต 97,852 ไร่ เพิ่มขึ้น 0.14% ผลผลิต 40,278 ตัน ลดลง 10% และผลผลิตต่อไร่ 412 กก. ลดลง 10% ขณะที่ลองกองเนื้อที่ให้ผลผลิต 130,925 ไร่ ลดลง 3% ผลผลิต 31,015 ตัน ลดลง 7% และผลผลิตต่อไร่ 237 กก. ลดลง 4% โดยสาเหตุที่ทำให้ไม้ผลชายแดนใต้ลดลง มาจากฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งเช่นกัน.

นายอนุสรณ์ พรชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จ.เชียงใหม่ เปิดเผยถึงว่า การประมาณการผลผลิตลำไยและลิ้นจี่ ปี 2559 ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และตาก 18 พ.ค. 2559 01:23 18 พ.ค. 2559 01:25 ไทยรัฐ