วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จับตาประกันภัยยุคไซเบอร์

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวในงานสัมมนา “ประกันภัย กำกับดูแลอย่างไร...ให้โดนใจประชาชน” จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจว่า บริษัทประกันคิดผลิตภัณฑ์อย่างหลากหลายในช่วงเศรษฐกิจยุคไซเบอร์ ดังนั้นจึงต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดและทันสถานการณ์ เพื่อไม่ให้ประชาชนผู้เอาประกันถูกเอาเปรียบ ขณะเดียวกันต้องสร้างความเข้าใจประชาชนให้มีความรู้ในการเข้าถึงระบบประกันมากขึ้น

ทั้งนี้ สำหรับการดูแลระบบประกันภัยพืชผลให้กับเกษตรกร ป้องกันความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ เพื่อให้ครอบคลุมทั้งการปลูกพืชทางการเกษตร การปศุสัตว์ การทำประมง คปภ.จึงได้ประสานกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ยกร่าง พ.ร.บ.ควบคุมดูแลระบบประกันภัยพืชผล เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้าใจมากขึ้น หวังผลักดันเข้าสู่ระบบประกันประมาณ 30 ล้านไร่ ผ่านแรงจูงใจการคิดเบี้ยประกัน 120 บาทต่อไร่ โดยภาครัฐอุดหนุนเบี้ยประกันบางส่วน

ด้านนายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า คปภ.ส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชน ภาคธุรกิจเพิ่มขึ้น จึงทำให้การเข้าสู่ระบบประกันเพิ่มและยังกำกับควบคุมดูแลอย่างเข้มงวด นับว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อระบบประกันภัย จนทำให้ยอดการร้องเรียนมีเพียง 0.01% เท่านั้น.

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวในงานสัมมนา “ประกันภัย กำกับดูแลอย่างไร...ให้โดนใจประชาชน” จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ 18 พ.ค. 2559 01:19 18 พ.ค. 2559 01:19 ไทยรัฐ