วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
"บัณฑิต" ชูนโยบายพัฒนาจุฬาฯ เพื่อสังคมไทยก่อน

"บัณฑิต" ชูนโยบายพัฒนาจุฬาฯ เพื่อสังคมไทยก่อน

  • Share:

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. ที่อาคารมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีอธิการปติประทานการ เนื่องในโอกาสที่ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอธิการบดีจุฬาฯ คนใหม่ ศ.ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ นายกสภาจุฬาฯ กล่าวว่า ศ.ดร.บัณฑิตจะต้องทำงานบริหารการจัดการศึกษาอย่างหนักมากขึ้น เนื่องจากการศึกษาในปัจจุบันไม่เหมือนในอดีต โลกเปลี่ยนแปลง ค่านิยมคนก็เปลี่ยน การเรียนการสอนก็ต้องปรับ ขณะที่นิสิตและบัณฑิตใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในมือถือ ส่วนบุคลากรที่มีอยู่ยังเป็นคนรุ่นเก่า จึงถือเป็นภาระความรับผิดชอบและความท้าทายที่อธิการบดีคนใหม่ต้องเผชิญ

ด้าน ศ.ดร.บัณฑิตกล่าวว่า จุฬาฯจะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกที่ผลิตองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมไทย โดยมองสังคมไทยและภูมิภาคนี้เป็นตัวตั้งต้น และใช้เป็นจุดเชื่อมโยงสู่สังคมโลก ซึ่งการจะไปเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับนานาชาติได้นั้น ความเป็นมหาวิทยาลัยสำหรับสังคมไทยต้องแข็งแกร่งก่อน และให้ทำงานใกล้ชิดกับสังคมไทยมากขึ้น โดยนำองค์ความรู้ นวัตกรรม ทรัพย์สินของจุฬา และความสามารถของทั้งอาจารย์และนิสิตไปสร้างผลิตภัณฑ์และสิ่งที่ดีงามให้สังคมไทยต่อไป จุฬาฯมีองค์ประกอบทั้งคนเก่ง ทรัพย์สินที่จะสนับสนุนคนเก่ง แต่สิ่งสำคัญคือ การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกได้อย่างยั่งยืน จะต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับสังคมไทยด้วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้