วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชง พม.ผุดบ้านผู้สูงวัยแบบสวางคนิเวศ

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังเยี่ยมชมการบริหารการจัดการโครงการที่พักสำหรับผู้สูงอายุ สวางคนิเวศ สภากาชาดไทยว่าได้มาศึกษาต้นแบบเพื่อ พม.จะจัดสร้างที่อยู่อาศัยแบบครบวงจรสำหรับผู้สูงอายุที่มีฐานะ โดยเฉพาะกลุ่มคนโสด ครอบครัวเดี่ยวซึ่งเป็นที่ต้องการสูง เพราะต้องการความเป็นอยู่ที่ปลอดภัย มีสังคมกิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่สมดุลในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดย พม.มีที่ดินอยู่แล้วที่นำมาบริหารจัดการได้ ระยะแรกจะดำเนินการที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 200 ไร่ และที่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 100 ไร่ ได้มอบหมายให้ การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ศึกษาข้อมูลภายใน 3 เดือน โดยจะดำเนินการให้ได้ภายในรัฐบาลชุดนี้

พญ.นาฏ ฟองสมุทร ผู้พัฒนาโครงการสวางคนิเวศ กล่าวว่า สวางคนิเวศเริ่มดำเนินการปี 2559 ปัจจุบันมี 2 อาคาร 468 ยูนิต รับผู้สูงอายุ 55 ปีขึ้นไป ขณะนี้มีผู้อายุสูงสุด 94 ปี ส่วนใหญ่ที่อยู่เป็นเพศหญิงร้อยละ 70 และส่วนใหญ่เป็นอดีตข้าราชการครู ร้อยละ 70 มีสถานภาพโสด โครงการตอนนี้เต็มทุกยูนิตมา 3 ปีแล้วขณะที่มีผู้สูงอายุรอเข้าร่วมโครงการอยู่ถึง 600 คน จึง เห็นด้วยที่ พม.จะเป็นเจ้าภาพดำเนินการรูปแบบเดียวกับสวางคนิเวศ.

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)ให้สัมภาษณ์ภายหลังเยี่ยมชมการบริหารการจัดการโครงการที่พักสำหรับผู้สูงอายุ สวางคนิเวศ สภากาชาดไทยว่าได้มาศึกษาต้นแบบเพื่อ พม.จะจัดสร้างที่อยู่อาศัยแบบครบวง 18 พ.ค. 2559 00:48 18 พ.ค. 2559 00:49 ไทยรัฐ