วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วัดโพธิ์จัดงานถวาย "พุทธเจ้า"

พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) เปิดเผยว่า วัดพระเชตุพนฯ จะจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกและวันอัฏฐมีบูชา” ในวันที่ 20-28 พ.ค.เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยจะมีการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชาหลายกิจกรรมและได้มีการฟื้นฟูประเพณีที่หลายคนอาจไม่รู้จักหรือไม่เคยเห็นโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ เพื่อให้เยาวชนของชาติ ได้เข้าถึงและใกล้ชิดกับพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น อาทิ การจัดประกวดโคมอุบะดอกไม้สด, การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ, การประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย เป็นต้น โดยวันที่ 20-27 พ.ค.จะเปิดงานและจัดประกวด การแสดง ส่วนวันที่ 28 พ.ค.จะเป็นวันประกาศผลการแข่งขันต่างๆ และที่สำคัญวันที่ 28 พ.ค.ถือเป็น “วันอัฏฐมีบูชา” หรือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรงกับแรม 8 ค่ำ เดือน 6 ปีวอก วัดพระเชตุพนฯจะจัดพิธีทางศาสนาเพื่อถวายพระพุทธเจ้า สนใจจะเข้าร่วมสอบถาม โทร.0-2226-0335, 0-2225-9595.

พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) เปิดเผยว่า วัดพระเชตุพนฯ จะจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกและวันอัฏฐมีบูชา” ในวันที่ 20-28 พ.ค. 18 พ.ค. 2559 00:45 18 พ.ค. 2559 05:15 ไทยรัฐ