วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สูงถึง8พันล้านค่าโง่ด่วน46 สหภาพฯกังขาบอร์ดให้เร่งจ่าย

คมนาคมโยนให้ ครม.ชี้ขาด

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม ตอบข้อถามกรณีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการทางพิเศษฯ (สร.กทพ.) คัดค้านมติบอร์ด กทพ. ที่ให้เจรจากับบริษัทบีอีเอ็ม จากข้อพิพาทการปรับค่าทางด่วน ปี 2546 ตามคำชี้ขาด อนุญาโตตุลาการ โดยไม่ต่อสู้คดีทางศาลว่า เรื่องนี้เมื่อได้รับมติบอร์ด กทพ.อย่างเป็นทางการแล้ว จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และจะนำเสนอ ครม. พิจารณาว่าจะให้ดำเนินการต่อไปอย่างไร ทั้งนี้ ในส่วน ของกระทรวงคมนาคมจะเสนอความเห็นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย โดยจะพยายามเสนอ ครม.ให้ทันการประชุมวันที่ 24 พ.ค.นี้ เพราะมีกำหนด 90 วัน หรือภายในวันที่ 1 มิ.ย.2559 กรณีที่ กทพ.จะยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง

วันเดียวกัน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการทางพิเศษฯ (สร.กทพ.) ได้ออกแถลงการณ์เรื่อง ข้อพิพาทค่าผ่านทางด่วนปี 2546 ฉบับที่ 1 ระบุว่า หลังจากอนุญาโตตุลาการมีคำตัดสินให้ กทพ.เป็นฝ่ายแพ้ ต้องจ่ายเงินให้ BEM 8,100 ล้านบาท และบอร์ดมีมติให้ กทพ.เสนอ ครม.เพื่อดำเนินการ ตามที่อนุญาโตตุลาการตัดสิน โดยยังไม่ได้ต่อสู้ในชั้นศาล สร.กทพ.เห็นว่า ที่ผ่านมา กทพ.ตัดสินใจขึ้นค่าผ่านทางน้อยกว่าที่เอกชนขอมา โดยตีความสัญญาภายใต้กรอบความเห็นทางกฎหมายของส่วนราชการ โดยยึดตามหลักเหตุผล ข้อสัญญา และประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ซึ่งเอกชนเห็นต่างออกไป จึงเกิดข้อพิพาทสู่อนุญาโตตุลาการ อย่างไรก็ตาม กระบวนการต่อสู้ยังไม่สิ้นสุด โดย กทพ.สามารถยื่นคำคัดค้านต่อศาลปกครองได้ภายใน 90 วัน แต่บอร์ด กทพ.ไม่ได้มีมติเช่นนั้น กลับนำเสนอ ครม.เพื่อขอให้ กทพ.ดำเนินการตามคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการโดยเร็ว จึงเป็นที่กังขาโดยทั่วไป โดย สร.กทพ.เห็นว่า กทพ.ควรต่อสู้ตามกระบวนการจนถึงที่สุด เพราะการจ่ายเงินใดๆจากองค์กรของรัฐควรเป็นไปโดยโปร่งใส และการขึ้นค่าผ่านทางที่ผ่านมา กทพ.ได้ดำเนินการ เป็นไปตามข้อสัญญา นอกจากนี้ การยอมจำนนโดยง่ายต่อเอกชนผู้รับสัมปทานย่อมไม่ใช่วิสัยของ หน่วยงานรัฐที่จัดหาบริการสาธารณะแก่ประชาชน การขึ้นค่าผ่านทางหรือบริการใดๆ ในอนาคตจะตกเป็นภาระโดยตรงแก่ประชาชนที่ใช้บริการโดยไม่เป็นธรรม ยังไม่นับรวมถึงภาระของรัฐบาลในการ ค้ำประกันการกู้ยืมเพื่อชำระหนี้จำนวนที่อนุญาโตตุลาการกล่าวถึง.

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม ตอบข้อถามกรณีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการทางพิเศษฯ (สร.กทพ.) คัดค้านมติบอร์ด กทพ. ที่ให้เจรจากับบริษัทบีอีเอ็ม จากข้อพิพาทการปรับค่าทางด่วน ปี 2546 ตามคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ 18 พ.ค. 2559 00:32 18 พ.ค. 2559 00:32 ไทยรัฐ