วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กทม.จ้างเอเอสแอสโซซิเอท 195 ล. ปรับปรุงศูนย์ควบคุมสั่งการน้ำท่วม

นายอริยะ เมฆะกุล ผอ.กองสารสนเทศ สำนักการระบายน้ำ (สนน.) กทม. เปิดเผยว่า กทม. ได้ลงนามสัญญาว่าจ้างบริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด เมื่อวันที่ 19 เม.ย.ที่ผ่านมา ให้ดำเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม กทม. งบประมาณ 195 ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ 13 ก.พ.2560 โดยการปรับปรุงศูนย์ฯจะมีการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ เพื่อให้บูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกได้ อาทิ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กรมชลประทาน เปลี่ยนระบบจากอนาล็อกสู่ระบบดิจิตอล และติดตั้งระบบเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในคลองเพิ่มเติมจำนวน 150 จุด เดิมมีอยู่ 115 จุด นอกจากนี้ ในอนาคต สนน.จะประสานไปยังสำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) เพื่อเชื่อมข้อมูลกล้องวงจรปิด (ซีซีทีวี) ตามถนนต่างๆมายังศูนย์ฯ เพื่อแก้ปัญหาการจราจร และปัญหาน้ำท่วมขังถนนรอการระบาย.

นายอริยะ เมฆะกุล ผอ.กองสารสนเทศ สำนักการระบายน้ำ (สนน.) กทม. เปิดเผยว่า กทม. ได้ลงนามสัญญาว่าจ้างบริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด เมื่อวันที่ 19 เม.ย.ที่ผ่านมา 18 พ.ค. 2559 00:28 18 พ.ค. 2559 00:29 ไทยรัฐ