วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ถวายพระพร

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เช้าวันที่ 17 พ.ค. คณะบุคคล ตัวแทนหน่วยงานต่างๆ กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน จากทั่วประเทศลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ และถวายพระพรขอให้ทรงมีพระวรกายแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ปกเกล้าฯชาวไทยตลอดไป พร้อมกันนี้ได้นำแจกันดอกไม้ และสิ่งของมาทูลเกล้าฯถวายด้วย อาทิ ลูกเสือชาวบ้าน จ.พิจิตร เทศบาลตำบลคูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ชมรมผู้สูงอายุบางแค กทม. คณาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กลุ่มออมทรัพย์บ้านบึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ พร้อมด้วยชมรมแม่บ้าน สำนักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะนายทหารและสมาคมแม่บ้าน มณฑลทหารบกที่ 11 กองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่ 11 ชมรมผู้สูงอายุตำบลบางมะฝ่อ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ สมาคมรวมปัญญาคนพิการ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี อบต.ทับใหญ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท บีพีทูจี จำกัด จ.นนทบุรี เป็นต้น.

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เช้าวันที่ 17 พ.ค. คณะบุคคล ตัวแทนหน่วยงานต่างๆ กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน จากทั่วประเทศลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 18 พ.ค. 2559 00:02 18 พ.ค. 2559 00:02 ไทยรัฐ
advertisement