วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เจ้าท่า ตรวจแปลนสะพานตอม่อขวางคลอง ทำชาวบ้านเดือดร้อน สัญจรลำบาก

เจ้าท่า ตรวจแปลนสะพานตอม่อขวางคลอง ทำชาวบ้านเดือดร้อน สัญจรลำบาก

  • Share:

เจ้าท่าภูมิภาค สาขาสมุทรปราการ ลงตรวจพื้นที่เอกชนสร้างสะพานตอม่อขวางกลางคลอง ทำชาวบ้านสัญจรลำบาก คลองแคบลงกว่าเท่าตัว เรียก อบต.บ้านคลองสวน ทำเรื่องแจ้ง พร้อมขอตรวจสอบแปลน ทำตามแบบที่ขออนุญาตหรือไม่

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 59 นายโอฬาร เต็งรัง นักวิชาการขนส่งชำนาญการ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสมุทรปราการ พร้อมคณะ ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 บ้านคสลองสวน และ ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 บ้านนาเกลือ พร้อมด้วย ลงพื้นที่ตรวจการสร้างสะพานของโครงการจัดสรรที่ดินพฤกษาทาวน์ เนเชอร่า เทรนด์ ประชาอุทิศ ตามที่มีชาวบ้านร้องเรียนและได้รับความเดือดร้อน (ชาวบ้านคลองสวน ร้อง เอกชนสร้างสะพานขวางคลอง สัญจรไม่ได้)

นายโอฬาร กล่าวว่า จากการตรวจสอบใบอนุญาตในการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ปรากฏว่าทาง อบต.บ้านคลองสวน ผู้ได้รับอำนาจเจ้าท่า จากอธิบดีกรมเจ้าท่าออกใบออนุญาตลงวันที่ 5 พ.ย. 58 ให้บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ประเภทสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทางสัญจรภายในโครงการจัดสรรที่ดิน พฤกษาทาวน์ เนเชอร่า เทรนด์ ประชาอุทิศ PT 22 บริเวณคลองมอญ ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ลงนามโดย นายณรงค์ พุ่มเจริญ นายก อบต.บ้านคลองสวน

ตอม่อสะพานที่ สมุทรปราการ กำลังก่อสร้าง ขวางลำคลองสาธารณะ ทำชาวบ้านเดือดร้อนสัญจรยากลำบาก

สำหรับการลุกล้ำที่สาธารณะ จะมีการตรวจสอบอีกครั้งพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ นายโอฬาร ได้ให้ทางโครงการและฝ่ายกองช่าง อบต.บ้านคลองสวน ส่งหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับการขออนุญาตและการก่อสร้าง พร้อมทั้งแบบแปลนที่ขออนุญาตว่าตรงตามที่ก่อสร้างหรือไม่ เหตุใดจึงปักตอม่อกลางคลองได้ ทั้งที่ผ่านการตรวจสอบจากทางจังหวัดสมุทรปราการ โดยออกตรวจสถานที่เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 58 ซึ่งตรวจสอบและร่วมกันพิจารณาแล้วว่าการก่อสร้างสะพานข้าคลองไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดสมุทรปราการ

ด้าน นายมานพ เติมบุญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ต.บ้านคลองสวน ตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ 2 ต.บ้านคลองสวน และหมู่ 8 ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรปราการ ที่ได้รับความเดือดร้อน เปิดเผยว่า อยากให้ทางหน่วยงานราชการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบแบบแปลนที่อนุญาตให้ก่อสร้างว่าถูกต้องหรือไม่ ซึ่งตอม่อขวางทางน้ำและชาวบ้านที่ใช้เรือสัญจรอาจเกิดอันตรายได้ ทั้งนี้ คลองเคยมีความกว้างกว่า 12 เมตร แต่ปัจจุบันเหลือประมาณ 6 เมตรกว่า และยังมีตอม่ออยู่ตรงกลางอีก ทำให้ลำบากเป็นอย่างมาก เพราะชาวบ้านยึดอาชีพเลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง ออกทะเล ต้องใช้เรือลอกเลนขึ้นจากวังกุ้ง วังปลา เป็นประจำ ถ้าคลองแคบเรือที่ใช้ลอกเลนของชาวบ้านอาจเข้าไม่ได้ จึงอยากให้ช่วยแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะหากปล่อยให้ก่อสร้างจนเสร็จ อาจยากแก่การแก้ไข.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้