วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เจ้าท่า ตรวจแปลนสะพานตอม่อขวางคลอง ทำชาวบ้านเดือดร้อน สัญจรลำบาก

เจ้าท่าภูมิภาค สาขาสมุทรปราการ ลงตรวจพื้นที่เอกชนสร้างสะพานตอม่อขวางกลางคลอง ทำชาวบ้านสัญจรลำบาก คลองแคบลงกว่าเท่าตัว เรียก อบต.บ้านคลองสวน ทำเรื่องแจ้ง พร้อมขอตรวจสอบแปลน ทำตามแบบที่ขออนุญาตหรือไม่

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 59 นายโอฬาร เต็งรัง นักวิชาการขนส่งชำนาญการ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสมุทรปราการ พร้อมคณะ ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 บ้านคสลองสวน และ ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 บ้านนาเกลือ พร้อมด้วย ลงพื้นที่ตรวจการสร้างสะพานของโครงการจัดสรรที่ดินพฤกษาทาวน์ เนเชอร่า เทรนด์ ประชาอุทิศ ตามที่มีชาวบ้านร้องเรียนและได้รับความเดือดร้อน (ชาวบ้านคลองสวน ร้อง เอกชนสร้างสะพานขวางคลอง สัญจรไม่ได้)

นายโอฬาร กล่าวว่า จากการตรวจสอบใบอนุญาตในการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ปรากฏว่าทาง อบต.บ้านคลองสวน ผู้ได้รับอำนาจเจ้าท่า จากอธิบดีกรมเจ้าท่าออกใบออนุญาตลงวันที่ 5 พ.ย. 58 ให้บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ประเภทสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทางสัญจรภายในโครงการจัดสรรที่ดิน พฤกษาทาวน์ เนเชอร่า เทรนด์ ประชาอุทิศ PT 22 บริเวณคลองมอญ ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ลงนามโดย นายณรงค์ พุ่มเจริญ นายก อบต.บ้านคลองสวน

สำหรับการลุกล้ำที่สาธารณะ จะมีการตรวจสอบอีกครั้งพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ นายโอฬาร ได้ให้ทางโครงการและฝ่ายกองช่าง อบต.บ้านคลองสวน ส่งหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับการขออนุญาตและการก่อสร้าง พร้อมทั้งแบบแปลนที่ขออนุญาตว่าตรงตามที่ก่อสร้างหรือไม่ เหตุใดจึงปักตอม่อกลางคลองได้ ทั้งที่ผ่านการตรวจสอบจากทางจังหวัดสมุทรปราการ โดยออกตรวจสถานที่เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 58 ซึ่งตรวจสอบและร่วมกันพิจารณาแล้วว่าการก่อสร้างสะพานข้าคลองไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดสมุทรปราการ

ด้าน นายมานพ เติมบุญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ต.บ้านคลองสวน ตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ 2 ต.บ้านคลองสวน และหมู่ 8 ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรปราการ ที่ได้รับความเดือดร้อน เปิดเผยว่า อยากให้ทางหน่วยงานราชการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบแบบแปลนที่อนุญาตให้ก่อสร้างว่าถูกต้องหรือไม่ ซึ่งตอม่อขวางทางน้ำและชาวบ้านที่ใช้เรือสัญจรอาจเกิดอันตรายได้ ทั้งนี้ คลองเคยมีความกว้างกว่า 12 เมตร แต่ปัจจุบันเหลือประมาณ 6 เมตรกว่า และยังมีตอม่ออยู่ตรงกลางอีก ทำให้ลำบากเป็นอย่างมาก เพราะชาวบ้านยึดอาชีพเลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง ออกทะเล ต้องใช้เรือลอกเลนขึ้นจากวังกุ้ง วังปลา เป็นประจำ ถ้าคลองแคบเรือที่ใช้ลอกเลนของชาวบ้านอาจเข้าไม่ได้ จึงอยากให้ช่วยแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะหากปล่อยให้ก่อสร้างจนเสร็จ อาจยากแก่การแก้ไข.

เจ้าท่าภูมิภาค สาขาสมุทรปราการ ลงตรวจพื้นที่เอกชนสร้างสะพานตอม่อขวางกลางคลอง ทำชาวบ้านสัญจรลำบาก คลองแคบลงกว่าเท่าตัว เรียก อบต.บ้านคลองสวน ทำเรื่องแจ้ง พร้อมขอตรวจสอบแปลน ทำตามแบบที่ขออนุญาตหรือไม่ 17 พ.ค. 2559 23:54 18 พ.ค. 2559 01:02 ไทยรัฐ