วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พม.ร่วมรณรงค์ พ.ร.บ.เท่าเทียมทางเพศ ป้องเลือกปฏิบัติ-รับความเสมอภาค

เครดิตภาพจาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

"บิ๊กอู๋" เปิดงานรณรงค์ พ.ร.บ.ความเท่าเทียมทางเพศ ย้ำบังคับใช้ ก.ม.คุ้มครอง-ป้องกันสิทธิ ให้ผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ด้าน "อธิบดี สค." กระตุ้นสังคมตระหนัก-ปรับทัศนคติ ให้ยอมรับอย่างเสมอภาค


เมื่อวันที่ 17 พ.ค.59 ที่ลานกิจกรรม สยามสแควร์วัน ทางเชื่อมบีทีเอส ชั้น 3 ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน กรุงเทพฯ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดการรณรงค์ พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

โดย พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา สังคมโลกได้พยายามผลักดัน ให้มีการแก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติ ผ่านเวทีระหว่างประเทศ ซึ่งหลายประเทศสามารถผลักดันให้เกิดกฎหมายที่คุ้มครองบุคคล หรือกลุ่มบุคคลจากการเลือกปฏิบัติได้ สำหรับประเทศไทย รัฐบาลได้ตระหนักถึงปัญหาการเลือกปฏิบัติ และได้มีความพยายามผลักดันกฎหมาย ด้านต่างๆ ที่เป็นรูปธรรม เช่น มีกฎหมายทางเลือกในการใช้คำนำหน้านามและชื่อสกุลได้ตามความสมัครใจ การแก้ไขกฎหมายการข่มขืน กระทำชำเรา ซึ่งขยายความคุ้มครองแก่บุคคลทุกเพศ ทุกสถานภาพ รวมไปถึงการกำหนดความผิดกรณีข่มขืนระหว่างคู่สมรส หรือการเปิดรับสมัครนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิงของโรงเรียนนายร้อย เป็นต้น

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวต่อว่า พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ถือเป็นกฎหมายที่มีความทันต่อสถานการณ์สังคม เป็นทางเลือกในการคุ้มครองและป้องกันสิทธิ ให้กับผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ดังนั้น ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของประชาชนในสังคม และความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน จะเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนผลักดัน เพื่อให้เกิดความเท่าเทียม และความเสมอภาคของสังคมในที่สุด

ด้าน นายเลิศปัญญา บูรณบัญฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการจัดงานรณรงค์ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนในสังคมเข้าใจเนื้อหาสาระสำคัญของ พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศฯ และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของ พ.ร.บ. ฉบับนี้ ควบคู่ไปกับการให้สังคมตระหนัก เรียนรู้ และปรับทัศนคติในการยอมรับในประเด็นความเสมอภาค และยอมรับในความหลากหลายทางเพศ บนพื้นฐานหลักสิทธิ และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ประกอบกับในวันที่ 17 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศด้วย

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงมินิคอนเสิร์ต การแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ความเท่าเทียม ระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 การเสวนา "พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ใครได้ใครเสีย ?" และการเดินรณรงค์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

"บิ๊กอู๋" เปิดงานรณรงค์ พ.ร.บ.ความเท่าเทียมทางเพศ ย้ำบังคับใช้ ก.ม.คุ้มครอง-ป้องกันสิทธิ ให้ผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ด้าน "อธิบดี สค." กระตุ้นสังคมตระหนัก-ปรับทัศนคติ ให้ยอมรับอย่างเสมอภาค 17 พ.ค. 2559 20:34 17 พ.ค. 2559 22:34 ไทยรัฐ