วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เปิดตัวพระไตรปิฎก ฉ. 'ภ.ป.ร.- ส.ก.' ด้วยอักษรโรมันครั้งแรกของโลก

เปิดตัวพระไตรปิฎก ฉ. 'ภ.ป.ร.- ส.ก.' ด้วยอักษรโรมันครั้งแรกของโลก

  • Share:

เปิดตัวพระไตรปิฎก "ฉบับ ภ.ป.ร.และ ส.ก." เฉลิมพระเกียรติครองราชย์ครบ 70 ปี โดยตีพิมพ์เป็นอักษรโรมันครั้งแรกของโลก พร้อมทั้งจัดทำแอพฯ "ปาฬิ Apps" ด้านรัสเซีย-จีน ส่งผู้แทนรับอัญเชิญไปไว้ ณ กรุงมอสโกและปักกิ่ง ...

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากดำเนินการมานานถึง 16 ปี ล่าสุดมูลนิธิพระไตรปิฎกสากล โดยท่านผู้หญิง ดร.ทัศนีย์ บุณยคุปต์ ประธานมูลนิธิพระไตรปิฎกสากล เตรียมเปิดตัวพระไตรปิฎกฉบับ ภ.ป.ร และฉบับ ส.ก. เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี โดยพระไตรปิฎกฉบับ ภ.ป.ร. ถือเป็นพระไตรปิฎกสากลฉบับแรกของโลกที่พิมพ์เป็นอักษรโรมัน ตามหลักปาฬิภาษาซึ่งเป็นภาษาที่พระพุทธองค์ทรงใช้ในสมัยพุทธกาล สำหรับพระไตรปิฎกฉบับ ส.ก. เป็นพระไตรปิฎก "โน้ตเสียงปาฬิ"  ที่แสดงการแบ่งพยางค์ของคำทุกคำ หรือเสียงทุกเสียงในพระไตรปิฎก จ.ป.ร. "ปาฬิภาสา-อักขะระสยาม" พ.ศ. 2436 ซึ่งถือเป็นพระไตรปิฎกที่เก่าแก่ที่สุดฉบับสุดท้ายที่หาได้ในรอบกว่า 100 ปีที่ผ่านมา

พระไตรปิฎก ฉบับ ภ.ป.ร.และ ส.ก.ตีพิมพ์เป็นอักษรโรมันครั้งแรกของโลก


สำหรับพระไตรปิฎก "เสียงปาฬิ" (Pāḷi) หรือ "ปาฬิภาสา-อักขะระสยาม" จะถูกนำมาแสดงผลอัตโนมัติในระบบดิจิทัล โดยได้รับความร่วมมือในการวิจัย ศึกษาและบูรณาการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และผู้เชี่ยวชาญทางดุริยางคศาสตร์ด้านเสียง (Voice) แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิจินตน์ ภาณุพงศ์  ที่ปรึกษามูลนิธิพระไตรปิฎกสากล รศ.ดวงใจ ทิวทอง หัวหน้าภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณาจารย์ในภาควิชา ตลอดจนนิสิตเก่าผู้เชี่ยวชาญด้านการออกเสียงจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกันจัดทำขึ้น ถือเป็นนวัตกรรมการสร้างสรรค์และนำเสนอทางเลือกใหม่ทางการศึกษาเสียงปาฬิที่มีศักยภาพในการเรียนการสอนที่รวดเร็ว เนื่องจากสามารถศึกษาสัญลักษณ์ได้เป็นสากล

มีจัดทำ ปาฬิ Apps เพื่อให้ชาวพุทธทั้งโลกสามารถเปิดเสียงสวดที่ถูกต้องที่สุดเหมือนกันทั่วโลก

สำหรับเสียงสัชฌายะดิจิทัลที่บันทึกจากโน้ตเสียงปาฬิ ในพระไตรปิฎกสัชฌายะ ประมาณ 400 เล่มชุด มีความยาวประมาณ 3,000 ชั่วโมงนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชานุญาต ให้มูลนิธิพระไตรปิฎกสากลใช้ภาพ ส.ก. สำหรับตีพิมพ์บนปกชุดหนังสือพระไตรปิฎกสัชฌายะ เมื่อ พ.ศ. 2558  

ทั้งนี้ เสียงปาฬิ คือ เสียงที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกปาฬิ ซึ่งทรงจำสืบทอดมาตั้งแต่พระอรหันตสาวกประชุมสังคายนาเมื่อ พ.ศ.1 เป็นการออกเสียงที่แม่นตรงตามกฎไวยากรณ์กัจจายะนะในพระไตรปิฎกปาฬิทั้งหมด โดยการจัดทำพระไตรปิฎกสากลครั้งนี้ มีทำ "ปาฬิ Apps" เพื่อให้ชาวพุทธทั้งโลกสามารถเปิดเสียงสวดที่ถูกต้องที่สุดเหมือนกันทั่วโลก นอกจากนี้ผู้แทนจากรัสเซียและจีนจะเดินทางมารับมอบเพื่ออัญเชิญพระไตรปิฎกฉบับ ภ.ป.ร. และ ส.ก.ไปยังกรุงมอสโก และปักกิ่งอีกด้วย

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้