วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สปท.ชง กกต.แจกใบเหลือง เตือนทำผิด ก.ม.ประชามติ

สปท.ชง กกต.แจกใบเหลือง เตือนทำผิด ก.ม.ประชามติ

  • Share:

สปท.การเมือง ส่งข้อเสนอแนะ กกต.แจกใบเหลืองเตือนคนทำผิด ก.ม.ประชามติ ก่อน พร้อมให้ยกตัวอย่างการทำผิดกฎหมายเป็นข้อๆ ให้ชัดเจน

เมื่อวันที่ 17 พ.ค.59 นายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) กล่าวว่า ในการประชุม สปท.การเมือง เมื่อวันที่ 16 พ.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติให้ส่งข้อเสนอแนะไปยังประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อให้ข้อเสนอเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความคิดเห็นในการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2559 เนื่องจาก สปท.การเมืองเห็นว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวของ กกต.อาจเกิดปัญหาในทางปฏิบัติ จึงเห็นควรให้ข้อเสนอแนะ อาทิ 1. กกต. ควรให้ประชาชนเข้าใจและมีเสรีภาพในการเสนอความเห็น และเผยแพร่ความเห็นโดยสุจริต และไม่ผิดกฎหมายตาม มาตรา 7 พ.ร.บ.ประชามติ 2. กกต.ควรให้คำแนะนำว่าหากบุคคลใดมีข้อสงสัยเรื่องที่อยู่นอกเหนือหลักเกณฑ์ที่ กกต.กำหนด ขอให้ผู้นั้นทำหนังสือสอบถามไปยัง กกต. เพื่อความชัดเจน ไม่ให้มีการทำผิดกฎหมาย

3. หาก กกต.เห็นว่ามีบุคคลใดน่าจะกระทำความผิดต่อกฎหมายประชามติ ให้ กกต.ยื่นใบเหลืองเตือนก่อนโดยมีหนังสือแจ้งเตือนมิให้บุคคลนั้น กระทำผิดต่อกฎหมายประชามติ 4. กกต.ควรจัดทำข้อเสนอแนะในส่วนที่เป็นความผิดจำนวน 7 ข้อ ตาม มาตรา 61 กฎหมายประชามติ พร้อมยกตัวอย่างข้อห้ามเป็นข้อๆ ให้ชัดเจน

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้