วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สปท.ชง กกต.แจกใบเหลือง เตือนทำผิด ก.ม.ประชามติ

สปท.การเมือง ส่งข้อเสนอแนะ กกต.แจกใบเหลืองเตือนคนทำผิด ก.ม.ประชามติ ก่อน พร้อมให้ยกตัวอย่างการทำผิดกฎหมายเป็นข้อๆ ให้ชัดเจน

เมื่อวันที่ 17 พ.ค.59 นายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) กล่าวว่า ในการประชุม สปท.การเมือง เมื่อวันที่ 16 พ.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติให้ส่งข้อเสนอแนะไปยังประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อให้ข้อเสนอเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความคิดเห็นในการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2559 เนื่องจาก สปท.การเมืองเห็นว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวของ กกต.อาจเกิดปัญหาในทางปฏิบัติ จึงเห็นควรให้ข้อเสนอแนะ อาทิ 1. กกต. ควรให้ประชาชนเข้าใจและมีเสรีภาพในการเสนอความเห็น และเผยแพร่ความเห็นโดยสุจริต และไม่ผิดกฎหมายตาม มาตรา 7 พ.ร.บ.ประชามติ 2. กกต.ควรให้คำแนะนำว่าหากบุคคลใดมีข้อสงสัยเรื่องที่อยู่นอกเหนือหลักเกณฑ์ที่ กกต.กำหนด ขอให้ผู้นั้นทำหนังสือสอบถามไปยัง กกต. เพื่อความชัดเจน ไม่ให้มีการทำผิดกฎหมาย

3. หาก กกต.เห็นว่ามีบุคคลใดน่าจะกระทำความผิดต่อกฎหมายประชามติ ให้ กกต.ยื่นใบเหลืองเตือนก่อนโดยมีหนังสือแจ้งเตือนมิให้บุคคลนั้น กระทำผิดต่อกฎหมายประชามติ 4. กกต.ควรจัดทำข้อเสนอแนะในส่วนที่เป็นความผิดจำนวน 7 ข้อ ตาม มาตรา 61 กฎหมายประชามติ พร้อมยกตัวอย่างข้อห้ามเป็นข้อๆ ให้ชัดเจน

สปท.การเมือง ส่งข้อเสนอแนะ กกต.แจกใบเหลืองเตือนคนทำผิด ก.ม.ประชามติ ก่อน พร้อมให้ยกตัวอย่างการทำผิดกฎหมายเป็นข้อๆ ให้ชัดเจน 17 พ.ค. 2559 14:27 17 พ.ค. 2559 14:57 ไทยรัฐ