วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


"ครอบครัว คือ ชีวิต" 45 ปีของมูลนิธิเด็กโสสะฯ

จากที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ทุกวันที่ 15 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันครอบครัวสากล มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงได้จัดงาน “ครอบครัว คือ ชีวิต” พร้อมกับฉลอง 45 ปีของมูลนิธิเด็กโสสะฯ ด้วยโฆษณาตัวใหม่ ในคอนเซปต์“เงินบริจาคหายไปไหน” ซึ่ง บริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง และบริษัท ฟีโนมีน่า ได้ร่วมช่วยเหลือจัดสร้างบทโฆษณาและกำกับภาพยนตร์โฆษณา

เลขาธิการมูลนิธิเด็กโสละฯ “ธนา เตรัตนชัย” เปิดเผยว่า 45 ปีที่ผ่านมา นับว่าเป็นความสำเร็จของมูลนิธิฯอย่างมาก ความเปลี่ยนแปลงของเด็กๆที่โตขึ้น โดยเราได้ส่งมอบเด็กดีสู่สังคมกว่า 500 ชีวิตแล้ว ตอนนี้มูลนิธิฯได้ขยายไปทั่วประเทศใน 5 หมู่บ้าน หมู่บ้านน้องใหม่คือ ที่จังหวัดภูเก็ต ก่อตั้งขึ้นภายหลังจากเหตุการณ์สึนามิ แต่ละหมู่บ้านจะมีคุณแม่เลี้ยงดูลูกๆ กว่า 10 คน ซึ่งเราไม่เคยเปลี่ยนตั้งแต่ก่อตั้งมา เพื่อให้เด็กๆได้รู้สึกอบอุ่นทั้งร่างกายและจิตใจ จากครอบครัวทดแทนถาวรที่เราตั้งใจมอบให้เขา ซึ่งถ้าเรามีเงินทุนมากขึ้น เราก็สามารถขยายการดูแลเด็กได้มากขึ้น ทุกวันนี้มีเด็กๆ ถูกทอดทิ้งและอยู่ในภาวะเสี่ยงเยอะ มาก ทางมูลนิธิฯจะเลือกรับเด็กที่หมดหนทาง หมดที่พึ่งแล้วจริงๆ เราอยากช่วยเหลือให้เขาได้มีโอกาส ที่สองในชีวิต แล้วพลิกชีวิตขึ้นมาใหม่ ในตอนนี้สิ่งที่เรามองหาคือ การหาเงินช่วยเหลือเด็กๆ ให้มูลนิธิฯอยู่รอดได้ ทุกวันนี้ต้องพูดตามจริงเลยว่า เรายังไม่สามารถหาเงินได้เพียงพอกับความต้องการที่เด็กๆต้องใช้จ่าย เมื่อ 7 ปีที่แล้วเราหาเงินได้แค่ 15% ที่เหลือเราต้องพึ่งเงินทุนจากต่างประเทศ แต่เมื่อเศรษฐกิจโลกไม่ดี ต่างประเทศก็จะไม่ส่งเงินมาให้ เราเองก็ทอดทิ้งเด็กไม่ได้ โฆษณาชุดนี้จะทำให้ได้รู้ว่าทางมูลนิธิฯทำงานอย่างไรบ้าง ซึ่งถ้าอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิฯ โทร.ได้ที่ 0-2380-1177 หรือเข้าไปชมโฆษณาชุดนี้ได้ที่ www.sosthailand.org  หรือ www.facebook.com/SOSThailand 

จากที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ทุกวันที่ 15 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันครอบครัวสากล มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงได้จัดงาน “ครอบครัว คือ ชีวิต” พร้อมกับฉลอง 45 ปีของมูลนิธิเด็กโสสะฯ ด้วยโฆษณาตัวใหม่ 17 พ.ค. 2559 14:08 17 พ.ค. 2559 14:10 ไทยรัฐ