วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไตรมาส 2 บสย. ลุยค้ำประกันสินเชื่อ สตาร์ทอัพ/นวัตกรรม

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เผยแผนไตรมาส 2 ขับเคลื่อน โครงการค้ำประกันสินเชื่อ สตาร์ทอัพ/นวัตกรรม เร่งศึกษาโมเดลค้ำประกัน นาโน ไฟแนนซ์ ผลดำเนินงานค้ำประกันสินเชื่อ 4 เดือนแรก ปิดยอด กว่า 30,000 ล้านบาท กรุงเทพฯ-ปริมณฑล แชมป์ค้ำประกันสูงสุด  

นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานค้ำประกันสินเชื่อ บสย.ในรอบ 4 เดือน (1 ม.ค.-30 เม.ย.59) มียอดค้ำประกันทั้งสิ้น 30,850 ล้านบาท สามารถช่วยผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงสินเชื่อ จำนวน 9,187 ราย แยกตามรายภาค คือ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล จำนวน 2,942 ราย วงเงินอนุมัติ 12,199 ล้านบาท, ภาคกลาง จำนวน 838 ราย วงเงินอนุมัติ 2,574 ล้านบาท, ภาคตะวันออก จำนวน 841 ราย วงเงินอนุมัติ 2,858 ล้านบาท

ภาคเหนือ จำนวน 1,300 ราย วงเงินอนุมัติ 4,359 ล้านบาท, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 1,643 ราย วงเงินอนุมัติ 4,714 ล้านบาท และ ภาคใต้ จำนวน 1,100 ราย วงเงินอนุมัติ 4,143  ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อที่ผู้ประกอบการ SMEs ขอใช้สูงสุดคือ ผลิตภัณฑ์ค้ำประกัน PGS5 (ปรับปรุงใหม่) จำนวน 6,761 ราย วงเงินค้ำประกันสินเชื่อ 25,103.91 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามเป้าที่วางไว้ และมั่นใจว่า ยอดค้ำประกันสินเชื่อในไตรมาสที่ 2 และ 3 จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งเป็นผลจากการขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล

สำหรับแผนการดำเนินงานในไตรมาส 2 บสย. จะเร่งดำเนินการผลักดันโครงการค้ำประกันสินเชื่อตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งแต่ละโครงการได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการไปแล้ว นอกจากนี้ บสย.ยังได้เร่งออกโครงการค้ำประกันสินเชื่อตามแผนประชารัฐ ประกอบด้วย โครงการค้ำประกันสินเชื่อกลุ่ม Start-up/นวัตกรรม วงเงิน 10,000 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 2 ปี และการศึกษาแผนงาน โมเดลค้ำประกันสินเชื่อนาโน ไฟแนนซ์ ตามนโยบายกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ บสย.จะให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงสินเชื่อ คาดว่า จะสามารถช่วยผู้ประกอบการเข้าถึงสินเชื่อได้ไม่ต่ำกว่า 70,000 ราย และค้ำประกันสินเชื่อได้ 100,000 ล้านบาท เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา


บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เผยแผนไตรมาส 2 ขับเคลื่อน โครงการค้ำประกันสินเชื่อ สตาร์ทอัพ/นวัตกรรม เร่งศึกษาโมเดลค้ำประกัน นาโน ไฟแนนซ์ ผลดำเนินงานค้ำประกันสินเชื่อ 4 เดือนแรก ปิดยอด กว่า 30,000 ล้านบาท ... 17 พ.ค. 2559 10:39 17 พ.ค. 2559 11:27 ไทยรัฐ