วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เกษตรกรสันกำแพง ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาอาชีพ บรรเทาภัยแล้ง

เกษตรอำเภอสันกำแพง เชียงใหม่ ส่งเสริมเกษตรกรแก้ปัญหาภัยแล้ง ออกตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพตามความต้องการของเกษตรกร เพื่อบรรเทาภัยแล้ง กับโครงการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 พ.ค. นางแจ่มจันทร์ ล่ามช้าง เกษตรอำเภอสันกำแพง เชียงใหม่ ได้เปิดเผยว่าได้ร่วมกับ นางวันเพ็ญ กันทิมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายอภิชัย คำรินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเกษตรตำบลบวกค้าง น.ส.กนกวรรณ ทิพาคำ นักวิชาการส่งเสริมเกษตร ที่รับผิดชอบเกษตรในตำบล ได้ออกตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพตามความต้องการของเกษตรกร เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 โครงการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ "บ้านป่าตาล" หมู่ 3 ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ จำนวน 300 บ่อ งบประมาณ 336,540 บาท ซึ่งได้มีกลุ่มเกษตรกรรวมกลุ่มกันเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง


นอกจากนี้ยังได้ไปตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกร “บ้านแม่ตาด” หมู่ 1 ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง ตามโครงการส่งเสริมาอาชีพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในตำบลห้วยทราย เพื่อสร้างรายได้บรรเทาปัญหาภัยแล้ง ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าแม่บ้านเกษตรกรบ้านแม่ตาด (เคหะภัณฑ์ผ้า) งบประมาณ 204,350 บาท โครงการดังกล่าวเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้มาเสริมภายในครอบครัว เพราะหน้านี้เป็นหน้าแล้ง เรื่องของการทำไร่ทำนาไม่น้ำ ทางเกษตรอำเภอจึงหันมาส่งเสริมเกษตรกรใช้มีอาชีพเสริมไปก่อนเพื่อแก้ปัญหาบรรเทาภัยแล้ง โครงการดังกล่าวได้ทำทั่วอำเภอสันกำแพง มี 10 ตำบลด้วยกันแล้วแต่เกษตรกรในท้องที่จะต้องการอะไร

(ภาพจาก:เกษตรอำเภอ)

เกษตรอำเภอสันกำแพง เชียงใหม่ ส่งเสริมเกษตรกรแก้ปัญหาภัยแล้ง ออกตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพตามความต้องการของเกษตรกร เพื่อบรรเทาภัยแล้ง กับโครงการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ... 17 พ.ค. 2559 10:18 17 พ.ค. 2559 11:00 ไทยรัฐ