วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ผลคัดเลือก นปร.10

ผลคัดเลือก นปร.10

โดย ซี.12
18 พ.ค. 2559 05:01 น.
  • Share:

โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ที่ สำนักงาน ก.พ.ร. จัดขึ้นมาเพื่อสร้างข้าราชการพันธุ์ใหม่ ซึ่งดำเนินการมาเป็นรุ่นที่ 10 แล้วนั้น

มีการเปิดรับสมัครตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา โดยกำหนดจำนวนรับไว้ประมาณ 40 ตำแหน่ง มีผู้สมัครและผู้มีสิทธิ์สอบ 486 คน แต่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 37 คน จาก 3 กลุ่มดังรายชื่อต่อไปนี้

กลุ่มบุคคลเพิ่งสำเร็จการศึกษา 1.นางสาวเพียงพัชรี เชื้อเพ็ง 2.นายปกครอง ศรีขาว 3.นายหลักทรัพย์ อภิรักษ์วนาลี 4.นางสาวพิชญา ศรีทองทิม 5.นางสาวธันยพร สงวนสุข 6.นางสาวอนุสรา แท่นพิทักษ์ 7.นายนิรพัชณ์ คัชมาตย์ 8.นายนภัสดล สินเกิดสุข 9.นางสาวเกศกนก ศรีพุทธางกูร 10.นางสาวญาณิศา เลิศอนันต์ตระกูล 11.นางสาวอรญา วิริยะธนาวุฒิวงษ์ 12.นางสาวพิชยาภา ดีทองหลาง 13.นายชยพล อริยคุณากูร 14.นางสาวพิชามญชุ์ พงศ์ทิพย์พนัส 15.นายจิรภัทร ปูชิตากร 16.นางสาวดุจเพชร พุทธบูชา 17.นางสาวทิตา ปทุมเทวาภิบาล 18.นางสาวจุฑามาศ ฉันทบรรเลิศ 19.นางสาวชัชวรรณ เย็นอาคาร 20.นางสาวโสชญา ชนะรัตน์ 21.นายศิริโรจน์ อินทร์ประสิทธิ์ 22.นางสาวเมนา สุวิมลเสถียร 23.นางสาวภาสินี อภิศักดิ์มนตรี

กลุ่มบุคคลจากภาคเอกชน 1.นางสาวณิชา พันธ์แก้ว 2.นายวิรัชชัย พงษ์เกาะ 3.นางสาวณัฐ ศีลวัตวิญญู 4.นายภูมิเทพ บุญนาค 5.นางสาวศิรดา จันศิริ 6.นายสรคม ชาดวิริยะปรีชา 7.นางสาวรัตนสุดา ชลธาตุ 8.นายวัชรพงศ์ สิทธิพงศ์ 9.นายฐานิศร์ เหราบัตย์ 10.นางสาวสุดาวดี ทวีไพศาล 11.นายหฤษฎ ฤทธิภูมิ อุทัยธรรมกิจ กลุ่มข้าราชการ 1.นางสาวพิมพัชรา กุศลวิทิตกุล 2.นายสรนาถ รัตนโรจน์มงคล 3.นางสาวสุธีรัตน์ อินจิโน

เมื่อสำรวจถึงระดับการศึกษาของผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นผู้ที่จบระดับปริญญาเอก 4 คน จากในประเทศ 1 คน คือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 คน จากต่างประเทศ 3 คนคือ จากมหาวิทยาลัย Ehime (ญี่ปุ่น ) จาก Japan Advanced institute of Science and Technology (ญี่ปุ่น ) และจากมหาวิทยาลัย New South Wales (ออสเตรเลีย) นอกจากนั้นอีก 33 คน จบการศึกษาระดับปริญญาโท

ก็อย่างที่บอกไว้เมื่อวานนี้ว่า ข้าราชการพันธุ์ใหม่ กลุ่มนี้จะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือน สามัญในตำแหน่ง นักพัฒนาระบบราชการ ระดับปฏิบัติการ อยู่ในสังกัด สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อเข้าอบรมในโครงการเป็นเวลา 22 เดือน

โอกาสอันดีที่สุดคือจะได้ไปเรียนรู้การปฏิบัติราชการกับ ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง/อธิบดี เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ และ ผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชน ตามกำหนดที่วางไว้ในโครงการ

ส่วนใครจะได้ไปฝึกกับใครในช่วงจังหวะไหนนั้นต้องรอการจัดวางตัวให้สมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง เมื่อถึงตอนนั้นจะนำมาแจ้งให้ทราบกันต่อไป.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้