วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เหมืองแร่

กรณี ครม.มีมติและแนวทางให้ยุติการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำในประเทศไทยภายในสิ้นปี 2559 ส่งผลให้สังคมสนใจธุรกิจการทำเหมืองแร่ โดยเฉพาะเหมืองแร่ทองคำมากขึ้น โดยมีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เป็นหน่วยงานกำกับดูแลทั้งหมด ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ กพร.เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ dpim.go.th

เกี่ยวกับกรม นำเสนอประวัติหน่วยงาน โครงสร้างองค์กร ผู้บริหารระดับสูง นโยบายและแผนงาน กฎหมาย รวบรวมกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ กพร.และการทำกิจการเหมืองแร่ นอกจากนั้น หน้าแรก ยังนำเสนอประกาศราคาแร่ และประกาศสำคัญ.

17 พ.ค. 2559 09:38 17 พ.ค. 2559 09:40 ไทยรัฐ