วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อย่าให้ขัดแย้งบานปลาย

ถึงแม้หลายฝ่ายจะพยายามผลักดันเพื่อสร้างความปรองดองในชาติ แต่ความหวังก็ยังริบหรี่ ผลการสำรวจความคิดเห็นคนไทยทั่วประเทศโดยสวนดุสิตโพล เมื่อถามว่าการปรองดองของคนไทยทำไมจึงยาก? ได้รับคำตอบจากกลุ่มตัวอย่าง 85.06% ว่าเพราะคนมีทิฐิ มีอคติ 77.15% มองว่าคนเห็นแก่ตัว มุ่งแต่อำนาจและผลประโยชน์ 71.65% ระบุว่าเพราะได้รับข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือน

เกี่ยวกับสาเหตุของความขัดแย้งมีคำตอบจากกลุ่มตัวอย่าง 82.51% ว่าเพราะมุมมองความคิดต่างกัน 71.27% ระบุถึงความเหลื่อมล้ำทางสังคมไม่ได้รับความเป็นธรรมและเมื่อถามว่าการปรองดองจะเกิดในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์หรือไม่? 45.52% บอกว่าสำเร็จยาก 33.21% เชื่อว่าคงจะสำเร็จ อีก 21.27% ฟันธงว่าไม่สำเร็จ มีถึงกว่า 46% ที่เชื่อว่าไม่สำเร็จ

สาเหตุของความขัดแย้งและเหตุที่คนไทยปรองดองกันยากตามความเห็นของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องถือว่า “ถูกทุกข้อ” โดยเฉพาะนักการเมืองส่วนใหญ่มักจะหนาแน่นด้วย “ทิฐิ” และ “อคติ” ไม่ยอมรับฟังความเห็นต่างไม่ยอมแพ้แต่จะต้องชนะเพียงอย่างเดียว หากแพ้ในสนามเลือกตั้งหรือแพ้เกมการเมืองในสภาจะท้าสู้ต่อกลางท้องถนน

การเมืองตามท้องถนนที่อาจเรียกว่า “วิถียาธิปไตย” มักจะนำไปสู่ความรุนแรงบ่อยครั้งกลายเป็นความขัดแย้งที่ฝังลึกเป็นบาดแผลของสังคมไทย หลายฝ่ายพยายามเสนอแนวทางปรองดองไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการอิสระ คอป.สถาบันพระปกเกล้า คณะกรรมาธิการที่มี ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ หรือนายเสรี สุวรรณภานนท์ เป็นประธาน ล้วนแต่ถูกเมิน

ความขัดแย้งที่นำไปสู่เหตุการณ์รุนแรงมักจะเป็นสาเหตุของรัฐประหาร โดยอ้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศ ถ้ารัฐบาลคณะรัฐประหารยอมผ่อนปรนในเรื่องสิทธิเสรีภาพไม่ให้ตึงเกินไปและไม่อยู่นานเกินไป ยึดอำนาจแล้วเร่งจัดทำรัฐธรรมนูญที่ประชาชนมีส่วนร่วมและเลือกตั้งในเวลาที่สมควร เช่น คณะ คมช.2549 ระยะเปลี่ยนผ่านจึงราบรื่น

แต่ถ้ารัฐบาลรัฐประหารสืบทอดอำนาจผ่านรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยครึ่งใบเหมือนกับคณะรัฐประหาร รสช.2534 รสช. กลายเป็นคู่ขัดแย้งเสียเอง เป็นการขัดแย้งกับกลุ่มพลังประชาธิปไตยมีทั้งนักการเมือง นักศึกษา นักวิชาการ และชนชั้นกลางที่ตื่นตัวทางการเมืองนำไปสู่เหตุพฤกษาทมิฬ 2535 คล้ายกับเหตุการณ์ตุลาคม 2516

โลกปัจจุบันเป็นโลกประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนต่างจากเมื่อหลายทศวรรษก่อน แม้แต่สหรัฐอเมริกา ผู้นำโลกเสรีในขณะนั้นยังเคยแอบสนับสนุนรัฐประหาร ในหลายประเทศเพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์ในยุคสงครามเย็น แต่วันนี้โลกเปลี่ยนไป รัฐบาลประเทศที่ถูกมองว่าไม่เคารพสิทธิมนุษยชน อาจกลายเป็นคู่ขัดแย้งกับโลกตะวันตก เช่น พม่าในอดีตและเกาหลีเหนือปัจจุบัน.

17 พ.ค. 2559 08:25 17 พ.ค. 2559 08:25 ไทยรัฐ