วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กองทัพเรือจัดแผนพัฒนาแหล่งเที่ยว

กองทัพเรือจัดแผนพัฒนาแหล่งเที่ยว

  • Share:

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. ที่อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พล.ร.อ.ชุมพล วงศ์เวคิน ประธานที่ปรึกษากองทัพเรือ และประธานกรรมการบริหารการท่องเที่ยวกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว” ที่กองทัพเรือจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-18 พ.ค. เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยวของกองทัพเรือจำนวน 70 นาย ในการจัดทำแผนฟื้นฟูทรัพยากรต่างๆของกองทัพเรืออย่างจริงจังและยั่งยืนต่อไปในอนาคต

พล.ร.อ.ชุมพลเปิดเผยว่า กองทัพเรือมีหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่ชายฝั่งทะเล ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ มากมายที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนเป็นจำนวนมาก ทางรัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะให้กองทัพเรือได้มีการปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้สามารถพัฒนาต่อยอดในเรื่องของการท่องเที่ยวท้องถิ่นได้ ซึ่งจำเป็นต้องมีการศึกษาและกำหนดทิศทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ทั้งนี้ เนื่องจากกองทัพเรือยังถือว่าเป็นมือใหม่ในเรื่องของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เรื่องการท่องเที่ยวจึงถือเป็นเรื่องใหม่ที่ต้องประสานหน่วยงานและองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวมาเป็นกำลังในการขับเคลื่อนการทำงาน ในส่วนของกำลังคนนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งหลังจากเปิดกิจกรรมแล้วจะมีการประชุมหารือคณะกรรมการฯ เพื่อระดมสมองในการหาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของกองทัพเรือต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้