วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
"บิ๊กตู่" จัดระเบียบข้าราชการไปนอก

"บิ๊กตู่" จัดระเบียบข้าราชการไปนอก

  • Share:

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยกำหนดการเดินทางโดยเครื่องบินของข้าราชการในระดับต่างๆดังนี้คือ เดินทางในต่างประเทศทุกตำแหน่งจะต้องเดินทางในชั้นประหยัด แต่ก็ต้องคำนึงถึงสังขารเป็นหลัก หากเกินกว่า 9 ชั่วโมง ถ้าเป็นตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง คืออธิบดี หรือเทียบเท่า ผู้ว่าราชการ ผู้ตรวจราชการ เอกอัครราชทูต รองปลัดกระทรวง ให้เดินทางในชั้นธุรกิจ ถ้าเป็นระดับปลัดกระทรวง ซึ่งส่วนใหญ่จะมีอายุใกล้เกษียณให้เดินทางในชั้นหนึ่ง หรือเฟิร์สคลาสได้

อย่างไรก็ตาม หากเป็นการเดินทางไปต่างประเทศที่ใช้เวลาเดินทางต่ำกว่า 9 ชั่วโมงลงมา ให้ระดับปลัดกระทรวงเดินทางโดยชั้นธุรกิจได้ ส่วนที่ต่ำกว่านั้นทั้งหมดให้เดินทางในชั้นประหยัด ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าคำสั่งตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ก่อนหน้านี้ได้ออกคำสั่งเรื่องการประหยัดค่าใช้จ่ายของส่วนราชการไปแล้ว หน่วยที่เกี่ยวข้องต้องนำนโยบายไปแปลงสู่การปฏิบัติ ซึ่งเรื่องนี้เกี่ยวกับการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปดูงานโดยเครื่องบิน

พร้อมกันนี้ยังให้อำนาจปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พิจารณาอนุมัติกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารระดับสูง ตำแหน่งวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ตำแหน่งบริหารระดับต้น ตำแหน่งอำนวยการระดับสูง หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรีขึ้นไป หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพลตำรวจตรีขึ้นไป มีความจำเป็นต้องโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิ นอกจากนี้ยังกำหนดเพิ่มเติมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ จัดให้มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับชั้นโดยสารเครื่องบินเช่นเดียวกับหน่วยงานภาครัฐตามแนวทางของกระทรวงการคลังที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้ด้วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้