วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
งบปี 60 เงิน 2.7 ล้านล้าน

งบปี 60 เงิน 2.7 ล้านล้าน

  • Share:

นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี 60 โดยมีวงเงินรายจ่าย 2.733 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 13,000 ล้านบาทจากปี 59 หรือคิดเป็น 0.5% แบ่งเป็นงบรายจ่ายประจำ 2.104 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น 0.2% รายจ่ายเพื่อการลงทุน 547,683 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,329 ล้านบาท คิดเป็น 0.6% และรายจ่ายเพื่อการชำระต้นเงินกู้ 81,186 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19,195 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 31%

ส่วนรายได้อยู่ที่ 2.343 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 13,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 0.5% มีวงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล 390,000 ล้านบาท เท่ากับปี 59 โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุดวงเงิน 519,292 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.4% จากปี 59 รองลงมาเป็นการจัดสรรงบกลาง 398,951 ล้านบาท ลดลง 5.6% จากปี 59 และอันดับ 3 เป็นกระทรวงมหาดไทยวงเงิน 323,672 ล้านบาทปรับลดลง 5.3% จากปี 59 ส่วนหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีก่อนสูงสุด ได้แก่ กระทรวงแรงงาน เพิ่มขึ้น 39.9% กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เพิ่มขึ้น 30.8% กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 22% ทั้งนี้ ให้สำนักงบประมาณรับข้อเสนอของ ครม. ไปปรับปรุงและส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาก่อนกลับมาเสนอให้ ครม.พิจารณาอีกครั้งในวันที่ 7 มิ.ย.และเสนอให้ที่ประชุมสภานิติบัญญัติ (สนช.) พิจารณาในวาระที่ 1 ในวันที่ 16 มิ.ย.59นี้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้