วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปวงราษฎร์ห่วงใย

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 16 พ.ค.สำนักพระราชวัง ซึ่งได้เปิดให้ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. มีประชาชนและคณะบุคคลจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ นำแจกันดอกไม้และสิ่งของไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ อาทิ ชมรมลูกเสือชาวบ้าน จ.พัทลุง นางประทิน เดชล่า ที่ทำการปกครอง อ.กุมภวาปี องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จ.อุดรธานี ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.ทุ่งกล้วยร่วมกัน จ.พะเยา, พระครูบาหนุ่ม ยิ่งยืน สำนักสงฆ์บนดอยพุทธัง บ้านห้วยทราย จ.แม่ฮ่องสอน สำนักงานเขตทุ่งครุ กทม. สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก หัวหน้าคณะทำงานด้านกฎหมาย คสช., สำนักบริหารงานบุคคล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร, อาสาสมัครสิ่งแวดล้อม จ.สุพรรณบุรี ร้านอี๊ดขายดอกบัว กทม., ชาวไทยภูเขามูเซอและชาวไทยภูเขาลีซอ ต.บ้านห้วยปลาหลด อ.แม่สอด จ.ตาก ได้นำผลไม้และพืชผักสวนครัวประจำพื้นถิ่น มาทูลเกล้าฯ ถวาย, คณบดีและอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม, นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, ชมรมคนรักในหลวง จ.ระนอง ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง ได้เปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระ บรมมหาราชวัง ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 16 พ.ค.สำนักพระราชวัง ซึ่งได้เปิดให้ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. มีประชาชนและคณะบุคคลจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ... 16 พ.ค. 2559 23:49 16 พ.ค. 2559 23:49 ไทยรัฐ