วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปลัดท่องเที่ยวไทยคุยข้ามฟ้ากับรัสเซีย ได้นักเที่ยวเพิ่ม

ปลัดท่องเที่ยวไทยคุยข้ามฟ้ากับรัสเซีย ได้นักเที่ยวเพิ่ม

  • Share:

ไทยและรัสเซียจัดประชุมทวิภาคีด้านการท่องเที่ยวเป็นครั้งแรก ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศ และนำผลการประชุมเสนอนายกรัฐมนตรี ทั้ง 2 ประเทศ ระหว่างนายกฯ ไทย เยือนรัสเซีย

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2559 เวลา 15.00 น. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย ร่วมประชุมทวิภาคีด่านการท่องเที่ยวเป็นครั้งแรก ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์กับฝ่ายรัสเซีย นำโดย นายเซอเก คอร์เนฟ องค์กรการท่องเท่ียวแห่งรัสเซียเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายรัสเซีย ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศ

ปลัดท่องเที่ยวไทยคุยกับรัสเซีย

ขณะที่การประชุมประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง โดยมีการคาดการณ์ว่า จำนวนนักท่องเที่ยวรัสเซียมาไทยปี 2559 นี้ น่าจะเกินเป้าที่ตั้งไว้ที่ 1 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปี 2558 เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจดีขึ้น และความเชื่อมั่นในแผนการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวของทางการไทย ซึ่งได้มีการหารือกันในที่ประชุมอีกด้วย

คณะตัวแทนฝ่ายไทยที่ร่วมประชุมวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์กับฝ่ายรัสเซีย

อย่างไรก็ดี แม้ว่านักท่องเที่ยวไทยไปรัสเซียยังมีจำนวนน้อยมาก แต่ทั้งสองฝ่ายจะทำแผนส่งเสริมเที่ยวรัสเซียร่วมกัน เช่น กิจกรรม fam trips การจัดเทศกาลต่างๆ รวมทั้งการกลับมาเปิดเส้นทางบินกรุงเทพ-มอสโก คาดว่าจะช่วยเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว ระหว่างสองประเทศเป็นอย่างมาก

บรรยากาศขณะตัวแทนฝ่ายไทยและรัสเซียคุยกันข้ามฟ้า

นอกจากนี้ รัสเซีย ยังได้ตอบรับข้อเสนอของฝ่ายไทย ที่เสนอให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของไทย โดยเฉพาะมัคคุเทศก์ที่สามารถใช้ภาษารัสเซียได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยโดยตรง

อนึ่งผลการประชุมวันนี้ จะได้มีการรายงานไปยังนายกรัฐมนตรีของสองประเทศ ที่จะได้พบปะหารือกันระหว่างการเยือนรัสเซียของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 17-21 พ.ค. นี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้