วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทีจี โชว์ผลงานไตรมาส 1 มีกำไรสุทธิธุรกิจการบิน 6,011 ล้าน

บินไทย ประกาศผลดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 59 มีกำไรธุรกิจการบิน 7,180 ล้าน เพิ่มขึ้น 62.6% เมื่อหักประมาณการค่าซ่อมเครื่องบินเช่า-ค่าบำรุง การด้อยค่าของสินทรัพย์ และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน มีกำไรสุทธิ 6,011 ล้าน…

​นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เข้าสู่ระยะที่ 2 ของแผนปฏิรูปองค์กรคือ “สร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขัน” ซึ่งหลายแผนงานได้ดำเนินการต่อเนื่องมาจากปี 2558 เช่น การยกระดับการบริการชั้นธุรกิจ โดยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในไตรมาส 1 ของปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน มีรายได้รวมลดลง 2.7% เนื่องจากรายได้จากค่าโดยสารและน้ำหนักส่วนเกินลดลงจากการปรับอัตราค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ำมันลดลง และการแข่งขันที่รุนแรง ถึงแม้จะมีจำนวนผู้โดยสารที่ทำการขนส่งเพิ่มขึ้น 5.3% สำหรับค่าใช้จ่ายรวมลดลง 8.8% ทั้งจากค่าน้ำมันเครื่องบินที่ลดลง และค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าน้ำมันที่ลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการลดปริมาณการผลิตและมาตรการควบคุมและบริหารจัดการค่าใช้จ่ายดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานธุรกิจการบิน 7,180 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 62.6% อย่างไรก็ตาม มีค่าใช้จ่ายจากการประมาณการค่าซ่อมแซมเครื่องบินเช่าดำเนินงานตามสภาพการบินและเงื่อนไข การบำรุงรักษาเครื่องบิน จำนวน 1,153 ล้านบาท ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และเครื่องบินจำนวน 174 ล้านบาท และมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 681 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ 6,011 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 2.75 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.67 บาท (32.2%)

​สำหรับในไตรมาสนี้ บริษัทฯ มีจำนวนเครื่องบินที่ใช้ในการดำเนินงาน 95 ลำ น้อยกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 9 ลำ แต่จากการปรับเที่ยวบินและใช้เครื่องบินให้เหมาะสมกับความต้องการเดินทาง การใช้ประโยชน์ของเครื่องบินได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น Aircraft Utilization เพิ่มขึ้นเป็น 11.5 ชั่วโมง (จาก 10.7 ชั่วโมง) ทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) ลดลงเพียง 1.8% โดยมีปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (RPK) เพิ่มขึ้น 0.9% มีอัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor) เฉลี่ย 77.5% สูงกว่าปีก่อน ซึ่งเฉลี่ยที่ 75.4% และมีจำนวนผู้โดยสารที่ทำการขนส่งรวมทั้งสิ้น 5.92 ล้านคน สูงกว่าปีก่อน 5.3%.

บินไทย ประกาศผลดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 59 มีกำไรธุรกิจการบิน 7,180 ล้าน เพิ่มขึ้น 62.6% เมื่อหักประมาณการค่าซ่อมเครื่องบินเช่า-ค่าบำรุง การด้อยค่าของสินทรัพย์ และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน มีกำไรสุทธิ 6,011 ล้าน… 16 พ.ค. 2559 20:52 16 พ.ค. 2559 23:44 ไทยรัฐ