วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ข่าวดี! นอร์เวย์ มอบคัมภีร์พุทธศาสนาอายุ 2 พันปี เฉลิมพระเกียรติฯ

ข่าวดี! นอร์เวย์ มอบคัมภีร์พุทธศาสนาอายุ 2 พันปี เฉลิมพระเกียรติฯ

  • Share:

(รูปจากเฟซบุ๊ก สนง.ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ วัดสระเกศ)

รัฐบาลนอร์เวย์ มอบคัมภีร์พระพุทธศาสนาโบราณ อายุกว่า 2 พันปี ประดิษฐานสนามหลวง ฉลองวันวิสาขบูชา เฉลิมพระเกียรติในหลวง ครองราชย์ 70 ปี และฉลอง 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ก่อนมอบให้ประดิษฐานถาวรที่วัดสระเกศ...

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ให้ธรรมโอวาทวันวิสาขบูชา ประจำปี 2559 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 20 พ.ค. ความโดยสรุปว่า เนื่องในวันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลของโลก อันเป็นเวลาสำคัญยิ่งของพระพุทธศาสนา เป็นวันคล้ายวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพาน ขอเชิญชวนท่านทั้งหลาย ได้พร้อมใจกันรำลึกถึงธรรมะของพระพุทธองค์บทใดบทหนึ่ง ทำจิตให้สงบ ให้เบิกบานผ่องใส เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และแผ่นดินไทย โดยทั่วกัน

ขณะที่ พระวิจิตรธรรมาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กล่าวว่า เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2559 และเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ทางรัฐบาลนอร์เวย์ โดยสถาบันอนุรักษ์อักษรโบราณสเคอเยน ได้มอบคัมภีร์พระพุทธศาสนาโบราณ อายุกว่า 2,000 ปี ที่ขุดค้นพบที่บริเวณฐานพระพุทธรูปในหุบเขาบามียัน ประเทศอัฟกานิสถาน มาประดิษฐานยังท้องสนามหลวงเป็นการชั่วคราว ผ่านทางพระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะ

สำหรับคัมภีร์พระพุทธศาสนาดังกล่าวจะเป็นในส่วนของพระสูตร พระอภิธรรม และพระวินัย โดยเป็นคนละชุดกับที่ทางรัฐบาลนอร์เวย์เคยมอบให้ประดิษฐานถาวรที่วัดสระเกศ ซึ่งคัมภีร์พระพุทธศาสนาชุดที่ประดิษฐานที่วัดสระเกศนั้น ถูกขุดค้นพบบริเวณถ้ำในเทือกเขาบามียัน

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ กล่าวต่อไปว่า จะมีการจัดสาธยายพระไตรปิฎกต่อพระคัมภีร์พระพุทธศาสนาดังกล่าวจนถึงวันที่ 20 พ.ค.ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา จากนั้นทางรัฐบาลนอร์เวย์ โดยเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ ประจำประเทศไทย จะเป็นผู้แทนรัฐบาลนอร์เวย์ มอบคัมภีร์พระพุทธศาสนาดังกล่าวประดิษฐานถาวรในไทย ซึ่งทางสถาบันอนุรักษ์อักษรโบราณสเคอเยน จะพิจารณาว่าจะมอบคัมภีร์พระพุทธศาสนาในส่วนใด จากนั้นจะอัญเชิญไปยังวัดสระเกศเพื่อประดิษฐานเป็นการถาวรต่อไป

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่มาสักการะคัมภีร์พระพุทธศาสนาที่สนามหลวงจะได้เขียนแผ่นทองจารึกชื่อ นามสกุล เพื่อนำไปหลอมรวมในการจัดสร้างสถานที่ประดิษฐานคัมภีร์พระพุทธศาสนา ที่ทางวัดสระเกศจะจัดสร้างขึ้นใหม่ด้วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้