วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กน้อย' ลุยยกระดับการศึกษา เขตพิเศษชายแดนใต้

เครดิตภาพจาก กระทรวงศึกษาธิการ

รมช.ศธ. เร่งยกระดับการศึกษาเขตพิเศษเฉพาะกิจ จว.ชายแดนใต้ สู่ศตวรรษที่ 21 หวังสร้างมิติใหม่การศึกษาเดินหน้าประเทศ เผย "นราธิวาส-ยะลา" สัมฤทธิผล เล็งขยายโอกาสให้ทั่วถึง

เมื่อวันที่ 16 พ.ค.59 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาให้มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ ด้วยการจัดระบบพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงกับความต้องการและสภาพปัญหาของเขตพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดจัดการประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ขึ้นในพื้นที่จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และสงขลา โดยดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 2 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 59 และพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 59

พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวต่อว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ผ่านมามีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับ ซึ่งสะท้อนจากผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยต่อจากนี้จะมุ่งขยายโอกาสในการยกระดับคุณภาพให้ทั่วถึง เช่น กรณีโรงเรียนขนาดกลางในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ประสบปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอน ก็จะจัดความสำคัญเร่งด่วนเป็นลำดับแรก ให้เข้าร่วมโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยให้เตรียมสำรวจสภาพความจำเป็น และดำเนินการให้เป็นรูปธรรมในภาคเรียนที่ 2/2559 รวมถึงได้มอบแนวทางให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติงานตามจุดเน้นของปีการศึกษา 2559 ได้แก่ คุณภาพการศึกษา การพัฒนาผู้เรียน การสนับสนุนการพัฒนากีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา การเสริมสร้างความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งกำชับให้ปฏิบัติงานตามดำริของนายกรัฐมนตรี ด้วยการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน พร้อมน้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติ และในปีการศึกษา 2559 ขอให้เป็นมิติใหม่การศึกษาเดินหน้าประเทศไทย

รมช.ศธ. เร่งยกระดับการศึกษาเขตพิเศษเฉพาะกิจ จว.ชายแดนใต้ สู่ศตวรรษที่ 21 หวังสร้างมิติใหม่การศึกษาเดินหน้าประเทศ เผย "นราธิวาส-ยะลา" สัมฤทธิผล เล็งขยายโอกาสให้ทั่วถึง 16 พ.ค. 2559 16:48 16 พ.ค. 2559 20:17 ไทยรัฐ