วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ขนส่ง เปิดประมูลทะเบียนรถตู้-กระบะ ครั้งที่ 2 เริ่มวันนี้ ถึง 11 ส.ค.

ขนส่ง เปิดประมูลทะเบียนรถตู้-กระบะ ครั้งที่ 2 เริ่มวันนี้ ถึง 11 ส.ค.

  • Share:

กรมการขนส่งทางบก เปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถตู้-รถกระบะ ทางอินเทอร์เน็ต ระหว่าง 11 พ.ค.-11 ส.ค.นี้ หวังนำรายได้เข้ากองทุนฯ ช่วยผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน...

วันที่ 16 พ.ค.59 นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก ได้นำหมายเลขทะเบียนรถตู้ ของกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนหมวดละ 301 หมายเลข ออกประมูลเป็นการทั่วไปเป็นครั้งที่ 2 โดยเปิดให้ประมูลผ่านอินเทอร์เน็ตที่ www.tabienrod.com ในหมวดอักษร ฮว กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม–11 สิงหาคม 2559 ซึ่งนับเป็นการประมูลหมายเลขทะเบียนรถตู้ครั้งที่ 2 ของ กทม. หลังจากประสบความสำเร็จจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถตู้หมวด ฮล กรุงเทพมหานคร เมื่อ 2 ปีก่อน ซึ่งหมายเลขที่ประมูลได้ในราคาสูงสุด คือ ฮล 9999 ประมูลได้ในราคา 1,268,000 บาท และหมายเลขทะเบียนประมูลได้ในราคาต่ำสุด คือหมายเลข ฮล 2112 ประมูลได้ในราคา 10,111 บาท ซึ่งในการประมูลครั้งดังกล่าว ได้นำรายได้จากการประมูลเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จำนวนกว่า 25,000,000 บาท

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบก ยังกำหนดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถกระบะ ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tabienrod.com โดยหมวด 1ฒย กรุงเทพมหานคร เปิดประมูลตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 และส่วนภูมิภาคที่จังหวัดจันทบุรี ประมูลหมวด บว จันทบุรี ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 จังหวัดเชียงใหม่ ประมูลหมวด ผห เชียงใหม่ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2559 และที่จังหวัดชลบุรี ประมูลหมวด ผว ชลบุรี ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2559 โดยรายได้ทั้งหมดนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อนำไปรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน และเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน

ในการประมูลหมายเลขทะเบียนรถตู้ดังกล่าว เป็นการประมูลทางอินเทอร์เน็ตที่ www.tabienrod.com เช่นเดียวกับการประมูลหมายเลขทะเบียนรถกระบะ ซึ่งเป็นแบบกำหนดช่วงเวลา ตามวันและเวลาที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ผู้สนใจสามารถเสนอราคาได้ 2 แบบ คือ การประมูลทางอินเทอร์เน็ตแบบเสนอราคาแข่งกับผู้ประมูลรายอื่นด้วยตนเอง และการประมูลทางอินเทอร์เน็ตแบบเสนอราคาล่วงหน้า (Maximum bid)

ทั้งนี้ การประมูลทะเบียนรถแบบเสนอราคาแข่งกับผู้ประมูลรายอื่นด้วยตนเอง ระบบจะนำราคาที่ผู้เสนอแสดงให้ผู้ประมูลรายอื่นทราบผ่านทางเว็บไซต์ และหากมีผู้ประมูลรายอื่นเสนอราคาสูงกว่าผู้ประมูลเดิม ก็สามารถเสนอราคาใหม่ได้จนกว่าจะถึงเวลาสิ้นสุดการประมูลเลขนั้นๆ โดยเมื่อถึงเวลาสิ้นสุดการประมูลหมายเลขใด หากไม่มีผู้เสนอราคาสูงกว่าราคาที่แสดงไว้ให้ ถือว่าผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดในขณะนั้น เป็นผู้ชนะการประมูลสำหรับหมายเลขทะเบียนรถนั้น

ส่วนแบบเสนอราคาล่วงหน้า (Maximum bid) โดยผู้ประมูลจะเข้าไปเสนอราคาสูงสุดที่คิดว่าตนเองรับได้ไว้ล่วงหน้า และระบบจะดำเนินการประมูล และเพิ่มราคาไปตามลำดับราคาที่เพิ่มขึ้นของแต่ละกลุ่มหมายเลข จนกว่าจะไม่มีผู้ประมูลรายอื่นเสนอราคาสูงกว่า หรือถึง ราคาสูงสุดที่ผู้ประมูลตั้งราคาไว้ หากไม่มีผู้เสนอราคาสูงกว่าราคาสูงสุดที่ผู้ประมูลตั้งราคาไว้จะถือว่าผู้ประมูลแบบเสนอราคาล่วงหน้าเป็นผู้ชนะการประมูลหมายเลขทะเบียนรถนั้น

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถตู้และรถกระบะ สามารถติดตามกำหนดการประมูลทะเบียนรถแต่ละจังหวัดได้ที่ www.tabienrod.com หรือสอบถามรายละเอียดการประมูล หมายเลขทะเบียนรถสวยส่วนกลางเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก โทรศัพท์ 02-272 5937 ส่วนภูมิภาคที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้