วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อ้วน-ผอมประชันกัน คนตัวบางจะกินดิบ

ถ้าหากคนผอมและคนอ้วนที่เป็นมาตั้งแต่เด็กจนถึงวัยกลางคน คนผอมจะมีอายุยืนกว่าเพื่อนที่อ้วน

ทั้งนี้ เป็นผลที่ทราบจากการศึกษา ผู้หญิง 80,266 คน และผู้ชายอีก 36,622 คน โดยติดตามเริ่มต้นศึกษามา ตั้งแต่มีอายุได้ 5 ขวบ 10, 20, 30 และถึง 40 ปี ด้วยการทำแบบสอบถามเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่และข้อมูลทางแพทย์ เป็นช่วงทุก 2 ปี เมื่อเทียบเคียงกันแล้ว ผู้ที่ยังคงสามารถรักษารูปร่างให้ผอมมาจนตลอดชีวิต จะมีอัตราการตายต่ำที่สุด

รายงานการศึกษายังบอกทำนายไว้ว่า ผู้ที่สามารถรักษาน้ำหนักตัวให้คงที่ไว้ จนถึงวัยกลางคน จะได้บุญมากที่สุด นักวิจัยได้กล่าวย้ำถึงความสำคัญในการรักษาน้ำหนักที่เหมาะสมเอาไว้.

ถ้าหากคนผอมและคนอ้วนที่เป็นมาตั้งแต่เด็กจนถึงวัยกลางคน คนผอมจะมีอายุยืนกว่าเพื่อนที่อ้วน 16 พ.ค. 2559 14:54 16 พ.ค. 2559 15:03 ไทยรัฐ