วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เด็กเป็นออทิสติก เพราะวิตามินล้น

ตั้งแต่ไหนแต่ไรมา หญิงมีครรภ์มักได้รับคำแนะนำให้บำรุงด้วยกรดโฟลิก เพื่อช่วยให้คลอดลูกออกมาที่มีอาการปกติ อาการครบ 32 แต่การศึกษาครั้งล่าสุด ทำให้รู้ว่าการที่มารดามีระดับวิตามินในเลือดสูง อาจจะมีผลทำให้ลูกเป็นเด็กออทิสติก

กรดโฟลิกมีคุณสมบัติเป็นวิตามินในกลุ่มบีรวม พบมากในอาหารหลายชนิดและมีผู้ผลิตออกเป็นอาหารบำรุง
อย่างไรก็ดี ผลการศึกษาใหม่ได้ทำให้มีผู้สงสัยขึ้นเป็นอันมากและผู้เชี่ยวชาญบางคนก็กล่าวว่า มันเพียงแต่ทำให้เกิดข้อสงสัย ซึ่งควรจะติดตามเอาไว้ แต่ส่วนนักวิจัยชุดนี้ได้ให้ความเห็นว่า ยังไม่ควรที่จะเปลี่ยนข้อแนะนำ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไปเสีย.

ตั้งแต่ไหนแต่ไรมา หญิงมีครรภ์มักได้รับคำแนะนำให้บำรุงด้วยกรดโฟลิก เพื่อช่วยให้คลอดลูกออกมาที่มีอาการปกติ อาการครบ 32 16 พ.ค. 2559 14:45 16 พ.ค. 2559 15:15 ไทยรัฐ