วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้ตรวจการฯ เล็งถกปม ก.ม.ประชามติ ขัด รธน. ส่งศาลฯ ตีความ

ผู้ตรวจการแผ่นดิน เล็งพิจารณาคำร้อง "ไอลอว์" ปมขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ ปม พ.ร.บ.ประชามติ ขัดรัฐธรรมนูญชั่วคราวหรือไม่ 24 พ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 16 พ.ค.59 นายศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า วันที่ 24 พ.ค.นี้ ผู้ตรวจการฯ จะหารือถึงคำร้องของเครือข่ายโครงการอินเทอร์เน็ต เพื่อกฎหมายหรือไอลอว์ เพื่อพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับไว้พิจารณา ซึ่งขอให้ผู้ตรวจการฯ ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 มาตรา 61 วรรคสอง และวรรคสี่ ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนและขัดต่อรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557

อย่างไรก็ตาม ผู้ตรวจการฯ บางคนเห็นว่า ผู้ตรวจการฯ มีอำนาจรับไว้พิจารณา ส่วนจะตีความอย่างไรขึ้นอยู่กับศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ยอมรับว่าบรรยากาศการแสดงความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ ไม่เอื้อต่อการแสดงความเห็นอย่างเต็มที่ เพราะมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ประชาชนไม่กล้าแสดงความเห็นต่าง จากการทำประชามติปี 2550 ทั้งที่เป็นรัฐบาลที่มาจากการทำรัฐประหารเช่นเดียวกัน เพียงแต่ คมช.ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารประเทศเหมือน คสช.

ผู้ตรวจการแผ่นดิน เล็งพิจารณาคำร้อง "ไอลอว์" ปมขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ ปม พ.ร.บ.ประชามติ ขัดรัฐธรรมนูญชั่วคราวหรือไม่ 24 พ.ค.นี้ 16 พ.ค. 2559 14:43 16 พ.ค. 2559 18:21 ไทยรัฐ