วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปตท. ปรับลด NGV ลง 0.73 บาท/กก. มีผลวันนี้

ปตท. ปรับลดราคา NGV ลง 0.73 บาท/กก. มาที่ 12.63 บาท/กก. มีผลวันนี้ (16 พ.ค.) เพื่อสะท้อนตามต้นทุนก๊าซธรรมชาติ ...

วันที่ 16 พ.ค.59 นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ บมจ. ปตท. (PTT) กล่าวว่า ปตท.ได้ปรับลดราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) ลง 0.73 บาท/กิโลกรัม (กก.) มาที่ระดับ 12.63 บาท/กก. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 0.01 น. เป็นต้นไป ซึ่งเป็นไปตามต้นทุนก๊าซธรรมชาติในเดือนพฤษภาคม เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมาปรับลดลง 0.73 บาท/กก.

การปรับราคาขายปลีกเอ็นจีวีที่ระดับดังกล่าว ใช้สำหรับสถานีบริการฯ ในระยะทางไม่เกิน 50 กิโลเมตร จากสถานีจุดจ่ายก๊าซธรรมชาติหลัก เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น ในขณะที่สถานีบริการฯ ที่ระยะทางการขนส่งก๊าซฯ เกิน 50 กิโลเมตรขึ้นไป นับจากสถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. จะทยอยปรับอัตราค่าขนส่งก๊าซฯ เพิ่มขึ้นเป็นแบบขั้นบันได ให้สอดคล้องกับมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ทำให้ราคาขายปลีกก๊าซเอ็นจีวีในบางพื้นที่ลดลงไม่เท่ากัน ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะทางการขนส่งฯ ในแต่ละพื้นที่

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่ กบง. เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 มีมติเห็นชอบให้การกำหนดราคาขายปลีกก๊าซเอ็นจีวีสะท้อนตามต้นทุนก๊าซธรรมชาติ และปรับอัตราค่าขนส่งก๊าซฯ ทางรถยนต์จาก 0.012 บาทต่อกิโลกรัมต่อกิโลเมตรเพิ่มขึ้นเป็น 0.015 บาทต่อกิโลกรัมต่อกิโลเมตรในส่วนที่ระยะทางเกิน 50 กิโลเมตร คิดจากระยะทางขนส่งจากสถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติหลักถึงสถานีบริการเอ็นจีวี

"ปตท. ยินดีสนับสนุนนโยบายของรัฐที่ต้องการให้ลอยตัวราคาเอ็นจีวีตามต้นทุนที่แท้จริง ซึ่งทำให้ราคาขายก๊าซเอ็นจีวีมีทั้งปรับราคาฯ ขึ้นหรือลดราคาฯ ตามต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละเดือน การปรับราคาขายเอ็นจีวีในครั้งนี้เป็นการลดราคาขายฯ 3 ครั้งติดต่อกัน นับตั้งแต่เริ่มใช้นโยบายราคาฯ ลอยตัวของรัฐตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา นอกจากนี้ การลอยตัวราคาเอ็นจีวีตามต้นทุนยังเป็นการสนับสนุนการเปิดเสรีสำหรับธุรกิจก๊าซเอ็นจีวี เพื่อให้ภาคเอกชนรายอื่นเข้ามามีบทบาทในการดำเนินธุรกิจและเกิดการแข่งขันกันมากขึ้น ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์สูงสุด" นายสมเกียรติ กล่าว

ปตท. ปรับลดราคา NGV ลง 0.73 บาท/กก. มาที่ 12.63 บาท/กก. มีผลวันนี้ (16 พ.ค.) เพื่อสะท้อนตามต้นทุนก๊าซธรรมชาติ ... 16 พ.ค. 2559 12:43 16 พ.ค. 2559 13:05 ไทยรัฐ