วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หนี้บัตรเครดิต ปลดยังไงจ่ายน้อยที่สุด

"บัตรเครดิต" รูดง่ายแต่หาเงินจ่ายแสนจะยาก บัตรเครดิตหากใช้ในงบประมาณเท่าที่มีเงินในกระเป๋า ก็นับว่ามีประโยชน์ แต่สำหรับบางท่านใช้แบบไม่คิด ใช้แบบไม่คำนวณรายได้ที่มีในแต่ละเดือน อาจจะตกเป็นทาสบัตรเครดิตได้โดยง่าย มีสมาชิกมาปรึกษาผมว่า "ทำไงดี ติดหนี้บัตรเครดิต ไม่มีเงินจ่ายแล้ว พยายามจ่ายเท่าที่มี แต่ไม่ถึงยอดขั้นต่ำ" เบื้องต้นให้หยุดจ่าย แล้วเก็บเงินสดไว้ก่อนครับ แต่ต้องมีวินัยในการรักษาเงินด้วยนะครับ เนื่องจากเงินเก็บก้อนนี้จะต้องนำไปชำระหนี้ให้แก่ธนาคารเจ้าของบัตรเครดิต เมื่อมีการฟ้องร้องในชั้นศาลหรือเจรจาปิดยอดหนี้ทั้งก้อนครับ  

เมื่อเป็นหนี้บัตรเครดิตและมีการค้างชำระหรือผ่อน ไม่เป็นไปตามที่ธนาคารเจ้าของบัตรกำหนด บัตรเครดิตจะถูกระงับการใช้ชั่วคราว และจะมีเจ้าหน้าที่ติดตามทวงถาม รวมถึงอาจมีหนังสือแจ้งให้ชำระหนี้ หากไม่ชำระจะถูกดำเนินการตามกฎหมาย บางท่านไม่อยากขึ้นศาลก็หาเงินไปชำระ ซึ่งการชำระเงินในระหว่างที่ผิดนัดชำระหนี้ค่าบัตรเครดิตนั้น ไม่ว่าจะมากหรือน้อย จะถึงยอดขั้นต่ำหรือไม่ก็ตาม เป็นเพียงการชะลอไม่ให้ถูกธนาคารเจ้าของบัตรฟ้องเท่านั้น แต่ผลที่ติดตามมาจะทำให้ท่านมีภาระหนี้ดอกเบี้ยค้างชำระเพิ่มขึ้นจนท่วมเงินต้นครับ เพราะถ้ายิ่งจ่ายเงินไป เงินทุกบาทจะถูกนำไปตัดดอกเบี้ยผิดนัดก่อน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยสูงมากกว่าอัตราดอกเบี้ยปกติเป็นอย่างมาก และดอกเบี้ยก็จะเพิ่มขึ้นตลอดเวลา เนื่องจากเงินต้นยังคงอยู่ตามเดิม แถมอาจจะมีค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินอีกต่างหาก สุดท้ายท่านก็ต้องถูกฟ้องคดีอยู่ดี การเก็บเงินสะสมไว้ เพื่อเจรจาปิดยอดหนี้ทั้งก้อน จึงเป็นประโยชน์มากกว่าครับ ในบางกรณีสามารถเจรจาปิดยอดทั้งหมด โดยขอลดยอดหนี้เหลือร้อยละ ๕๐ ของยอดหนี้ทั้งหมดก็มีครับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการศิลปะในการเจรจา และนโยบายของแต่ละธนาคารครับ

ปัญหาที่พบบ่อยๆ คือ ธนาคารขาดการติดต่อเป็นเวลานานครับ ซึ่งคดีบัตรเครดิตมีอายุความ ๒ ปี นับแต่วันที่ธนาคารสามารถใช้สิทธิเรียกร้องได้ หรือวันที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ หรือวันที่ลูกหนี้ชำระเงินครั้งสุดท้าย ไม่ใช่นับจากวันที่ธนาคารมีหนังสือแจ้งเตือนนะครับ เพราะธนาคารอาจจะมีหนังสือแจ้งเตือนหลายครั้งให้ท่าน นับจากวันที่ท่านต้องชำระหนี้แต่ท่านไม่ชำระครับ หรือวันที่ธนาคารระงับการใช้บัตรเครดิต ซึ่งให้ทำธนาคารมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกร้องเงินคืนได้ ผลของการที่ธนาคารนำหนี้ที่ขาดอายุความมาฟ้องคดี ทำให้ลูกหนี้หรือจำเลยสามารถปฏิเสธการชำระหนี้ได้ครับ แต่จำเลยหรือลูกหนี้ต้องยื่นคำให้การสู้คดีด้วย โดยอ้างเรื่องอายุความขาดและอธิบายในคำให้การด้วยว่า อายุความเริ่มนับเมื่อไหร่ และครบกำหนดเมื่อไหร่ เนื่องจากเรื่องอายุความในคดีแพ่งนั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/29 กำหนดว่า “เมื่อไม่ได้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้ ศาลจะอ้างเอาอายุความมาเป็นเหตุยกฟ้องไม่ได้” แต่ทั้งนี้ ท่านจะต้องไม่ชำระหนี้หรือไม่เซ็นเอกสารรับสภาพหนี้ใดๆ ทั้งสิ้น เพราะจะทำให้อายุความสะดุดหยุดลงและเริ่มนับอายุความใหม่

ในบางคดีหนี้บัตรเครดิตเกิดขึ้นนานมากๆ จนลูกหนี้เองก็ลืมว่าชำระหนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ ชำระที่ไหน อย่างไร จำนวนเท่าไหร่ ใครเป็นคนไปชำระ ซึ่งท่านจะสามารถทราบได้ โดยต้องรอให้ธนาคารฟ้อง แล้วดูจากรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีของลูกหนี้ ซึ่งจะแนบมาพร้อมกับคำฟ้องครับ เมื่อท่านสู้คดีเรื่องอายุความขาด หน้าที่นำสืบจะตกแก่โจทก์หรือธนาคารครับ โดยโจทก์หรือธนาคารจะต้องนำพยานหลักฐานเข้าสืบให้ศาลเห็นว่า จำเลยหรือลูกหนี้ชำระหนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ ชำระที่ไหน อย่างไร จำนวนเท่าไหร่ ชำระโดยใคร หากโจทก์หรือธนาคารไม่สามารถนำสืบให้ศาลเห็นได้ มีโอกาสที่ศาลจะพิพากษายกฟ้อง เนื่องจากคดีขาดอายุความสูงมากครับ

อีกหนึ่งปัญหาที่มีคนเข้าใจผิดมากครับ เป็นกรณีที่มูลหนี้ขาดอายุความ ๒ ปีไปแล้ว แต่มีการชำระเงิน เมื่อพ้นกำหนด ๒ ปี จะมีผลเพียงทำให้ลูกหนี้ไม่สามารถเรียกเงินคืนได้เท่านั้น แม้ลูกหนี้จะไม่ทราบว่าคดีขาดอายุความแล้วก็ตาม ซึ่งการชำระหนี้ภายหลังจากอายุความขาดไปแล้ว ไม่ถือว่าเป็นการรับสภาพหนี้หรือรับสภาพความรับผิด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/14 (1) , มาตรา 193/28 เนื่องจากไม่มีการทำเป็นหนังสือครับ ดังนั้นแม้ว่าท่านจะชำระเงินภายหลังอายุความขาดหรือธนาคารอาศัยสิทธิตัดเงินในบัญชีของท่านเพื่อชำระหนี้ก็ตาม ไม่ถือเป็นการรับสภาพหนี้หรือรับสภาพความรับผิดแต่อย่างใด ท่านยังคงสามารถสู้คดีเรื่องอายุความขาดได้ตามปกติครับ อ้างอิงคำพิพากษาฎีกาที่ 1687/2551

สุดท้ายนี้ ขอเป็นกำลังใจและขอให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤติชีวิตไปได้ด้วยดีทุกคนครับ

สำหรับใครที่มีคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายและต้องการความช่วยเหลือ หรือมีเรื่องราวดีๆ อยากแบ่งปันประสบการณ์ เมล์มาหาผมได้ที่ “คุยกับคนดัง” talktoceleb@trendvg3.com ได้เลยครับ หรือ Facebook: ทนายเจมส์ LK

ทนายเจมส์

"บัตรเครดิต" รูดง่ายแต่หาเงินจ่ายแสนจะยาก บัตรเครดิตหากใช้ในงบประมาณเท่าที่มีเงินในกระเป๋า ก็นับว่ามีประโยชน์ แต่สำหรับบางท่านใช้แบบไม่คิด ใช้แบบไม่คำนวณรายได้ที่มีในแต่ละเดือน 16 พ.ค. 2559 10:33 17 พ.ค. 2559 09:31 ไทยรัฐ