วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
“ค่าโง่” ที่ไม่ต้องจ่าย?

“ค่าโง่” ที่ไม่ต้องจ่าย?

  • Share:

กลับมาเป็นข่าวฮือฮาอีกครั้ง โครงการบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อ พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ รักษาการเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แถลงว่า ได้สั่งอายัดเงินชดเชยที่รัฐบาลจะต้องจ่าย ให้กลุ่มกิจการร่วมค้าฯงวดที่ 2 และ 3 เป็นเงินกว่า 4,700 ล้านบาท หลังจากที่จ่ายงวดแรกไปแล้วราว 3,000 ล้านบาท

เหตุผลสำคัญที่ ปปง.มีมติให้อายัดและระงับการจ่าย “ค่าโง่” ให้กลุ่มบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด เป็นเงินถึง 96,000 ล้านบาท เนื่องจากมีหลักฐานใหม่ ได้แก่ คำพิพากษาศาลอาญา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ที่สั่งให้จำคุกอดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกับรองอธิบดีและข้าราชการรวม 3 คน คนละ 20 ปี

จำเลยทั้งสามถูกพิพากษาว่ามีความผิดฐานร่วมกันใช้อำนาจหน้าที่โดยทุจริต เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐและประชาชน ทำให้รัฐจ่ายเงินซื้อที่ดินและจ่ายค่าก่อสร้างโครงการกว่า 2 หมื่นล้านบาท แต่ใช้การไม่ได้ กรณีดังกล่าวเกี่ยวโยงไปถึงกลุ่มกิจการร่วมค้า มีการวางแผนและดำเนินการแต่ละขั้นตอน ที่ขัดต่อระเบียบทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีและกฎหมาย

กล่าวโดยสรุปก็คือ เป็นการทุจริต เอื้อประโยชน์ช่วยเหลือทุกขั้นตอน จนบรรลุผลสำเร็จ ปปง.จึงสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิดของกลุ่มบุคคลผู้แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากโครงการ ซึ่งกลายเป็นมหากาพย์ที่ยืดเยื้อกว่า 20 ปี และเกี่ยวข้องกับนักการเมืองหลายพรรค เป็นการสมคบกันระหว่างนักการเมือง ข้าราชการและนักธุรกิจ

แต่สำสั่งอายัดทรัพย์สินของ ปปง.เป็นเพียงการอายัด คดียังไม่ถึงที่สุด เนื่องจาก ปปง.ไม่ใช่ศาล ปปง.ยังให้โอกาสให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องนำหลักฐานมาแสดง เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นเงินที่ได้มาโดยชอบ ถ้ามีหลักฐานพยานที่เชื่อถือก็อาจจะเพิกถอนการอายัด แต่ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็อาจร้องต่อศาลปกครองสูงสุด เพื่อให้รื้อฟื้นคดีขึ้นมาใหม่ เพราะมีหลักฐานใหม่

รัฐบาลอาจจะเป็นผู้ร้องต่อศาลปกครองสูงสุด ให้รื้อฟื้นคดีขึ้นมาพิจารณาใหม่ เพื่อไม่ให้รัฐต้องนำเงินภาษีประชาชนไปจ่ายเป็นค่าโง่ให้แก่บริษัทเอกชนอย่างซ้ำซากจากผลการกระทำที่นักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนสมรู้ร่วมคิด โดยยึดคำพิพากษาของศาลฎีกาที่เคยวินิจฉัยคดีค่าโง่ทางด่วนบางนา–บางปะกง 6,000 ล้านบาท มีการทุจริต รัฐไม่ต้องจ่ายค่าโง่

หากรัฐบาลไม่ต้องจ่ายค่าโง่โครงการคลองด่าน ต้องถือว่าเป็นผลงานการร่วมมือของหน่วยงานของรัฐหลายฝ่าย รวมทั้ง ป.ป.ช. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและ ปปง. จะเป็นบรรทัดฐานการปฏิบัติ ไม่ยอมให้นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐสมคบกับนักธุรกิจในการปล้นชาติ ปล้นประชาชน แต่หลายฝ่ายสงสัยว่ามีผู้ที่ร่วมทำผิดที่ยังไม่ได้ถูกดำเนินคดีและลอยนวลอยู่หรือไม่?

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้