วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
นปร.10

นปร.10

โดย ซี.12
17 พ.ค. 2559 05:01 น.
  • Share:

คงจำกันได้ถึงโครงการข้าราชการพันธุ์ใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการที่ได้ดำเนินการกันมาแล้วหลายรุ่นและสามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพไปเป็นมือทำงานให้ส่วนราชการต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆ

ถ้าจะเรียกกันอย่างเป็นทางการก็ต้องเรียกว่า โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ซึ่งมาถึงตอนนี้กำลังจะเปิดดำเนินการกันเป็นรุ่นที่ 10 แล้วโดยรับสมัครจากผู้ที่จบปริญญาโท อายุไม่เกิน 30 ปี และปริญญาเอก อายุไม่เกิน 35 ปี ทุกสาขาวิชา จากมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง ก.พ.รับรอง

เป็นการรับสมัครจากบุคคล 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบุคคลเพิ่งสำเร็จการศึกษา กลุ่มบุคคลจากภาคเอกชน และ กลุ่มข้าราชการ

เมื่อผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับการบรรจุเป็น ข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่ง นักพัฒนาระบบราชการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงาน ก.พ.ร. และเข้าอบรมในโครงการเป็นเวลา 22 เดือน เพื่อพัฒนาให้เป็นข้าราชการที่เก่งและดี เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ที่มีสมรรถนะครบครันทั้งในด้านการเป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary Thinker) นักพัฒนาและวางแผน (developer & Planner) และนักปฏิบัติ (Operator) อย่างสมดุล รวมทั้งมีความพร้อมในการริเริ่มและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารภาครัฐต่อไป

ผู้ที่สำเร็จปริญญาโท และปริญญาเอก จะได้รับเงินเดือน 17,500 และ 21,000 บาท ตามลำดับ กรณีผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานที่สามารถนำมาปรับใช้กับงานราชการ จะได้รับ การพิจารณาประสบการณ์การทำงาน เพื่อนำมาประกอบการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับที่สูงกว่าระดับบรรจุ และการให้ได้รับอัตราเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ โดยต้องมีหลักฐานอ้างอิง หรือเอกสารรับรองการทำงานเสนอคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาด้วย

กระบวนการสอบคัดเลือกมีอยู่ 3 ขั้นตอน คือ

ขั้นตอนที่ 1 การทดสอบความรู้พื้นฐานได้แก่ ภาษาไทย เชาวน์ปัญญา และภาษาอังกฤษ (CU-TEP)

ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบข้อเขียนและสภาวะจิตใจและอารมณ์

ขั้นตอนที่ 3 การทดสอบประเมินความเหมาะสมทางบุคลิกภาพ พฤติกรรม เชาวน์อารมณ์ ระหว่างการอบรมจะได้รับการเรียนรู้ด้านวิชาการ และไปปฏิบัติราชการกับ ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง/อธิบดี เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ และ ผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชน

เมื่อสำเร็จจากโครงการจะได้รับการจัดสรรให้ไปปฏิบัติราชการในส่วนราชการที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อไป

นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ หรือ ข้าราชการพันธุ์ใหม่ ที่มีมาแล้ว 9 รุ่นต่างกำลังโลดแล่นโชว์ฝีมือบนเวทีราชการได้เป็นอย่างดี

แล้ววันพรุ่งนี้เราจะมาดูกันว่ามีใครบ้างที่กำลังจะผ่านประตูไปสู่ความสำเร็จเฉกเช่นเดียวกับรุ่นก่อนๆ.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้