วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พาณิชย์ขึ้นแบล็กลิสต์ 1.8 หมื่นบริษัท

น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯได้ตรวจสอบนิติบุคคลที่มีอยู่ในระบบจำนวน 630,000 ราย และพบว่ามี 18,756 ราย ที่มีปัญหาและควรระมัดระวังในการทำธุรกิจ หรือติดต่อทำธุรกิจด้วย โดยบริษัทเหล่านี้ กรมฯได้ระบุเป็นหมายเหตุไว้ในท้ายหนังสือรับรองนิติบุคคลแล้ว ซึ่งประชาชนและภาคธุรกิจสามารถตรวจสอบได้ผ่านแอพพลิเคชั่น DBD e-Service โดยใส่ชื่อนิติบุคคลที่ต้องการจะตรวจสอบ ก็สามารถทราบได้ทันทีว่ามีปัญหาหรือไม่

สำหรับบริษัททั้ง 18,756 ราย ที่กรมฯได้หมายเหตุไว้ในหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อเตือนให้ประชาชน และภาคธุรกิจที่ต้องการทำธุรกิจร่วมด้วยหรือต้องการติดต่อ ต้องใช้ความระมัดระวังนั้น เป็นบริษัทที่ไม่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตามที่ได้ขอจดทะเบียนไว้ ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีตัวตนจริงหรือไม่ หรือหากไปทำธุรกิจด้วยแล้ว เวลาเกิดปัญหา จะติดต่อได้อย่างไร นอกจากนี้ ยังไม่จัดส่งบัญชี งบการเงิน เอกสารการจัดตั้งธุรกิจ ไม่ชำระค่าหุ้น และฝ่าฝืนคำสั่งของสารวัตรบัญชี โดยไม่มีการชี้แจงข้อสงสัยตามที่ได้ขอให้ชี้แจง

ขณะเดียวกัน ยังมีบริษัทที่ใช้ชื่อนิติบุคคลที่ใกล้เคียงกับบริษัทใหญ่ หรือบริษัทดัง เช่น บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งอาจทำให้บุคคลทั่วไปหลงผิด, บริษัทที่ได้เพิกถอนการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจแล้ว เช่น บริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด ซึ่งเป็นการดำเนินการตามที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ร้องขอมา และบริษัทที่มีทุนจดทะเบียน สูงเกินไป โดยล่าสุดกรมฯได้เพิกถอนบริษัทที่เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาทเป็น 100,000 ล้านบาทไปแล้ว เพราะเป็นไปไม่ได้ อย่างไรก็ตาม สำหรับนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีธรรมาภิบาล กรมฯได้ยกย่องเชิดชูด้วยการระบุไว้ในหมายเหตุท้ายหนังสือรับรองนิติบุคคล.

น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯได้ตรวจสอบนิติบุคคลที่มีอยู่ในระบบจำนวน 630,000 ราย และพบว่ามี 18,756 ราย ที่มีปัญหาและควรระมัดระวังในการทำธุรกิจ หรือติดต่อทำธุรกิจด้วย 15 พ.ค. 2559 23:42 15 พ.ค. 2559 23:42 ไทยรัฐ


advertisement