วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โรงไฟฟ้าพลังขยะแห่งแรก

“รายงานวันจันทร์”-กทม.เปลี่ยนวิธีกำจัดขยะที่หนองแขม

ปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพฯมีขยะเกิดขึ้นวันละ 9,900-10,000 ตันต่อวัน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในจำนวนนี้ประมาณร้อยละ 88 กทม.ได้ว่าจ้างภาคเอกชนให้กำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีฝังกลบ ที่ จ.นครปฐม และ จ.ฉะเชิงเทรา แต่วิธีนี้เป็นวิธีที่ไม่ยั่งยืน เพราะประชาชนในพื้นที่อาจไม่เห็นด้วยและไม่ยอมรับวิธีนี้อีกต่อไป เนื่องจากเป็นการเพิ่มหรือสร้างมลพิษให้กับพื้นที่โดยรอบที่ฝั่งกลบขยะ ขณะที่การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยการทำปุ๋ยก็เกิดขึ้นเพียงร้อยละ 12 ดังนั้น กทม.จึงต้องหาวิธีลดปริมาณการฝังกลบ เพิ่มวิธีกำจัดขยะในรูปแบบอื่น ที่จะทำให้การบริหารจัดการขยะเกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด และจากที่คณะผู้บริหาร กทม.ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการกำจัดขยะในหลายประเทศ พบว่า วิธีบริหารจัดการขยะมูลฝอยซึ่งเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศทั่วโลก อาทิ ประเทศญี่ปุ่น จีน และประเทศแถบยุโรป คือ การเผาขยะด้วยพลังงานความร้อนสูง เพราะพลังงานที่ได้จากเตาเผาขยะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าใช้งานได้ และส่วนที่เหลือจากการเผาไหม้ขยะก็สามารถนำไปแปรรูปเป็นวัสดุก่อสร้างได้อีกด้วย

กทม.จึงมีแนวคิดให้มีโครงการเตาเผาขยะในกรุงเทพฯ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการบริหารจัดการขยะในระยะยาว นำร่องก่อสร้างเตาเผาขยะแห่งแรกที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยหนองแขม โดยเมื่อปี 2555 กทม.ได้ลงนามสัญญาจ้างบริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนแมนทอล โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด วงเงิน 2,124.3 ล้านบาท ให้เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างและเดินระบบเตาเผาขยะมูลฝอยขนาด 300-500 ตันต่อวัน บนที่ดินของ กทม.พื้นที่ 30 ไร่ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 5 เมกะวัตต์ต่อวัน โดยส่วนหนึ่งใช้สำหรับภายในศูนย์ขยะหนองแขม และส่วนหนึ่งจำหน่ายต่อให้กับการไฟฟ้านครหลวง และล่าสุดเมื่อวันที่ 10 พ.ค.ที่ผ่านมา เตาเผาขยะแห่งแรกของกรุงเทพฯได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการแล้ว โดยมี ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯ กทม.เป็นประธานเปิดงาน

จุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าฯ กทม. ระบุว่า การเดินระบบเผาขยะในระยะ 20 ปีแรก กทม.จะจ่ายค่าจ้างในการเผาขยะให้กับบริษัทดังกล่าวในอัตรา 970 บาทต่อตัน จนครบสัญญา จากนั้นบริษัทจะโอนกิจการทั้งหมดให้ กทม.ดำเนินการบริหารจัดการต่อ อย่างไรก็ตาม กรุงเทพฯ ถือเป็นจังหวัดเดียวที่ไม่มีขยะตกค้าง และในอนาคต กทม.มีแผนที่จะสร้างเตาเผาขยะเพิ่มอีก คาดว่าพื้นที่กรุงเทพฯควรมีเตาเผาขยะประมาณ 10 แห่ง จึงจะเพียงพอต่อการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ

สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งในการบริหารจัดการขยะให้เกิดประสิทธิภาพ โดยใช้ต้นทุนน้อยมาก คือการลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง คัดแยกขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือใช้ประโยชน์จากขยะให้มากที่สุด ก่อนขยะเหล่านั้นจะเดินทางไปสู่กระบวนการสุดท้าย เพราะหากช่วยกันควบคุม เข้มงวดตั้งแต่ต้นทางแล้ว ปริมาณขยะที่ปลายทางจะไม่เพิ่มขึ้น ง่ายต่อการบริหารจัดการ โดยที่หน่วยงานรัฐไม่ต้องคอยทุ่มงบลงทุนมหาศาลเพื่อกำจัด “ขยะ” เพียงอย่างเดียว.

ปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพฯมีขยะเกิดขึ้นวันละ 9,900-10,000 ตันต่อวัน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในจำนวนนี้ประมาณร้อยละ 88 กทม.ได้ว่าจ้างภาคเอกชนให้กำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีฝังกลบ ที่ จ.นครปฐม และ จ.ฉะเชิงเทรา... 15 พ.ค. 2559 23:23 16 พ.ค. 2559 02:10 ไทยรัฐ