วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สั่งซ่อม 20 สะพานข้ามคลอง

กำหนดงาน 360 วัน-สะพานขาว, สะพานแดง, สะพานชิดลมฯ

นายวสันต์ เจือวัฒนศิริกุล ผอ.กองควบคุมการก่อสร้าง สำนักการโยธา (สนย.) กทม. เปิดเผยว่า กทม.มีโครงการซ่อมแซมและเสริมกำลังสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ข้ามคลองต่างๆ ที่ชำรุดจำนวน 20 แห่ง ประกอบด้วย 1.สะพานแดง ถนนพระรามที่ 5 บางซื่อ 2.สะพานจตุรภักตร์รังสฤษดิ์ (สะพานขาว) ถนนหลานหลวง 3.สะพานริศดำรัส ถนนจักรพรรดิพงษ์ 4.สะพานเทวกรรมรังรักษ์ ถนนนครสวรรค์ 5.สะพานเฉลิมวันชาติ ถนนประชาธิปไตย 6.สะพานวิศสุกรรมนฤมาน ถนนประชาธิปไตย 7.สะพานนพวงศ์ ถนนหลวง 8.สะพานเทพหัสดิน ถนนนครไชยศรี 9.สะพานเกษะโกมล ถนนอำนวยสงคราม 10.สะพานเทเวศนฤมิตร ถนนสามเสน 11.สะพานวัดพระยายัง ราชเทวี 12.สะพานกษัตริย์ศึก (สะพานยศเส) ถนนพระราม 1 13.สะพานข้ามคลองวัดไทร บางคอแหลม 14.สะพานราษฎร์บูรณะ 5 แจงร้อน ถนนราษฎร์บูรณะ 15.สะพานข้ามคลองบางปูน ถนนราษฎร์บูรณะ 16.สะพานราษฎร์บูรณะ 3 ถนนราษฎร์บูรณะ 17.สะพานข้ามคลองดาวคะนอง ถนนราษฎร์บูรณะ 18.สะพานข้ามคลองดาวคะนอง ถนนสุขสวัสดิ์ 19.สะพานข้ามคลองแสนแสบ ถนนวิทยุ และ 20.สะพานชิดลม ข้ามคลองแสนแสบ ถนนชิดลม

ผอ.กองควบคุมการก่อสร้างกล่าวว่า กทม. ได้ลงนามสัญญาว่าจ้างบริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมสะพานทั้ง 20 แห่งนี้ ระยะเวลาดำเนินการ 360 วัน เริ่มต้นสัญญาวันที่ 11 ก.พ.59 สิ้นสุดสัญญา 11 ก.พ.60 ทั้งนี้ ในการดำเนินการซ่อมแซมสะพาน เจ้าหน้าที่จะเน้นการทำงานในช่วงกลางคืน เพื่อลดผลกระทบปัญหาด้านการจราจร ซึ่งสะพานบางแห่งที่จำเป็นต้องปูพื้นสะพานด้านบน หรือปูพื้นผิวจราจรใหม่ อาจมีการปิดการจราจรครั้งละ 1 ช่องทาง ในส่วนนี้จะประสานตำรวจ สน.ท้องที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน.

นายวสันต์ เจือวัฒนศิริกุล ผอ.กองควบคุมการก่อสร้าง สำนักการโยธา (สนย.) กทม. เปิดเผยว่า กทม.มีโครงการซ่อมแซมและเสริมกำลังสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ข้ามคลองต่างๆ ที่ชำรุดจำนวน 20 แห่ง ประกอบด้วย... 15 พ.ค. 2559 23:20 16 พ.ค. 2559 00:18 ไทยรัฐ