วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลัด ยธ.เผยไทยได้คำชื่นชม ภาพรวมสิทธิฯ-ชง 68 ข้อ เข้าครม.รับทราบ

ปลัดกระทรวงยุติธรรม แถลงที่ประชุมยูพีอาร์ ชื่นชมประเทศไทย พัฒนาการด้านสิทธิมนุษยชน ส่วนข้อเสนอแนะอีก 68 ข้อ รับมาพิจารณา นำเข้าครม.รับทราบ ชี้ต่างชาติยังคงกังวลในหลายประเด็น...

จากกรณีมีการประชุมทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ภายใต้กลไกยูพีอาร์ (Universal Periodic Review : UPR) รอบที่ 2 ต่อที่ประชุมคณะทำงานยูพีอาร์ สมัยที่ 25 ซึ่งเป็นกลไกภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เน้นกระบวนการหารือเชิงสร้างสรรค์ โดยในการประชุมยังเปิดโอกาสให้แต่ละประเทศ สามารถมีข้อเสนอแนะแก่ประเทศเพื่อนสมาชิกสหประชาชาติในลักษณะเพื่อนแนะนำเพื่อน ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 9-13 พ.ค.ที่ผ่านมา 

เมื่อเวลา 15.00 น. ที่ห้องรับรองชั้น 2 กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการอาคารเอ ถนนแจ้งวัฒนะ กทม. นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ผลการนำเสนอรายงานภาพรวมการนำเสนอของประเทศไทยนั้น ได้รับการชื่นชมในการพัฒนาการด้านสิทธิมนุษยชนหลายด้าน เช่น สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การรับรองสิทธิในการรักษาพยาบาลแก่ประชาชน เป็นต้น 

ทั้งนี้ คณะทำงานยูพีอาร์ได้รับรองสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของไทย โดยไทยได้รับข้อเสนอแนะ 249 ข้อ จาก 102 ประเทศที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประเทศไทยตอบรับทันที 181 ข้อ และขอนำกลับมาพิจารณา 68 ข้อ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต่างชาติยังคงมีความกังวลในหลายประเด็น เช่น การจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกและการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการชุมนุม การนำพลเรือนขึ้นศาลทหาร การจับกุมและคุมขังตามอำเภอใจ การคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

"การมีส่วนร่วมในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ การยกเลิกโทษประหารชีวิต นอกจากนี้ยังมีเรื่องกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ หรือมาตรา 112 ซึ่งขณะนี้ตนไม่สามารถให้ข้อมูลได้ เนื่องจากต้องเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ส่วนเรื่องการนำพลเรือนขึ้นศาลทหารตามคำสั่ง คสช. มีจำกัดแค่เพียง 10 ประเภทคดี แต่แม้ถูกดำเนินคดีที่ศาลทหาร แต่กระบวนการทั้งหมดก็ยังคงเป็นไปตามกฎหมายทั่วไปของศาลอาญาอย่างปกติ หลังจากนี้กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงต่างประเทศ จะร่วมกันจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งให้ทราบถึงผลการทบทวนรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของไทยตามกลไกยูพีอาร์ รวมทั้งพิจารณาข้อเสนอแนะทั้ง 68 ข้อ และขอความเห็นชอบต่อ ครม.เพื่อจะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 33 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในเดือน ก.ย.นี้ ทราบถึงข้อเสนอแนะที่ไทยตอบรับเพิ่มเติมต่อไป" นายชาญเชาวน์ กล่าว

ปลัดกระทรวงยุติธรรม แถลงที่ประชุมยูพีอาร์ ชื่นชมประเทศไทย พัฒนาการด้านสิทธิมนุษยชน ส่วนข้อเสนอแนะอีก 68 ข้อ รับมาพิจารณา นำเข้าครม.รับทราบ ชี้ต่างชาติยังคงกังวลในหลายประเด็น... 15 พ.ค. 2559 18:15 15 พ.ค. 2559 23:43 ไทยรัฐ