วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มรภ.สุราษฎร์ โชว์ ‘เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ’ สร้างแรงบันดาลใจก่อนเรียนจริง

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดบ้านรับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง หวังเตรียมความพร้อมนักศึกษา สร้างแรงบันดาลใจก่อนเรียนจริง

ผศ.สมพร โตใจ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า ก่อนจะเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษา 2559 ในเดือนสิงหาคมนี้ สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงาน “เปิดบ้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาใหม่สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ปกครองได้เข้าเยี่ยมชมอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมพบปะพูดคุยกับอาจารย์ในสาขาวิชาก่อนเรียนจริง

คณบดีกล่าวต่อไปว่า การที่นักศึกษาได้เข้ามาเห็นสถานที่เรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและพบปะทำความรู้จักอาจารย์ผู้สอนก่อนเรียนจริงนั้น เป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจให้กับผู้เรียนได้ ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในอีกทางหนึ่งด้วย

“นักศึกษาจะได้เห็นภาพคร่าวๆ ว่า เมื่อเขาเข้ามาเป็นนักศึกษาที่นี่แล้ว อะไรบ้างที่พวกเขาต้องเรียน ต้องพบเจอ ต้องใช้ชีวิตอยู่กับมันตลอดระยะเวลา 4 ปีในรั้วมหาวิทยาลัย ในอีกแง่หนึ่งยังเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาและผู้ปกครองอีกด้วย เมื่ออาจารย์และผู้ปกครองก็ได้พูดคุยกันก็จะมองเห็นแนวทางในการดูแลนักศึกษาร่วมกันได้” ผศ.สมพรกล่าว

นางสาวศิริวรรณ ทองมี นักศึกษาใหม่สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ทำให้ตนและเพื่อนนักศึกษาได้ศึกษาล่วงหน้าว่า เมื่อมาเป็นนักศึกษาในสาขาวิชานี้แล้วต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบไหน มีอะไรบ้างที่ต้องเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของภาคปฏิบัติที่เห็นได้ชัดเจน

“วันนี้พาพ่อมาด้วย พ่อได้มาเห็นสถานที่เรียนและได้พูดคุยกับอาจารย์ก็ทำให้พ่อรู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้น ส่วนตัวเลือกเรียนสาขาวิชานี้เพราะเห็นแนวโน้มในการเติบโตและโอกาสในการทำงาน จบไปแล้วสามารถทำงานด้านวิชาการประมง ธุรกิจนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ อุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง หรือทำธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเองก็ได้” นางสาวศิริวรรณกล่าว

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดบ้านรับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง หวังเตรียมความพร้อมนักศึกษา สร้างแรงบันดาลใจก่อนเรียนจริง 15 พ.ค. 2559 12:54 16 พ.ค. 2559 00:07 ไทยรัฐ