วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วิวาทะเรื่องสิทธิมนุษย์

จากการติดตามข่าวการเมืองในระยะนี้ อาจพูดได้ว่า ประเทศไทยถูกนานาชาติรุมอัดเรื่องปัญหาสิทธิมนุษยชน ทั้งในเวทีโลกและในประเทศ คณะผู้แทนไทยถูกผู้แทนนานาชาติซักฟอกในที่ประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ ที่นครเจนีวา ยังไม่พอ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาและสวีเดน ยังนำประเด็นมาพูดต่อ ขณะที่เข้าพบนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศ

นายกลิน เดวีส เอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย ได้กล่าวย้ำจุดยืนสหรัฐฯต่อนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีต่างประเทศของไทย ว่า รู้สึกกังวลเกี่ยวกับการจับกุมนักเคลื่อนไหวทางการเมือง และการไม่เคารพเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ขณะที่นายสตัฟฟาน แฮร์สเตริม เอกอัครราชทูตสวีเดน ก็แสดงความห่วงใยเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นต่อนายกรัฐมนตรี

ต้องถือว่าเป็นภาพสะท้อนของแนวความคิดทางการเมืองที่ต่างกัน ระหว่างฝ่ายอำนาจนิยมกับอิสรภาพนิยม ฝ่ายอำนาจนิยมอ้างว่าจะต้องลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของประเทศ ส่วนฝ่ายที่ยึดแนวทางประชาธิปไตย ถือว่าการลิดรอนเสรีภาพในการพูด การแสดงความคิดเห็น คือการละเมิดสิทธิมนุษยชน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สงสัยว่า “การละเมิดสิทธิมนุษยชนเริ่มต้นตรงไหน?” การเข้าไปหาผู้กระทำผิดเพื่อควบคุมตัว เป็นการจับกุมอย่างละม่อมละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่? ตามหลักการของโลกประชาธิปไตย การจับกุมโดยไม่มีหมายจับศาลเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน แม้จะละมุนละม่อมแค่ไหนก็ตาม

รัฐธรรมนูญไทยทุกฉบับคุ้มครองเรื่องนี้ ฉบับ 2540 และ 2550 เขียนไว้ตรงกันว่า การจับกุมบุคคลจะกระทำมิได้เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายของศาล การค้นตัวบุคคลอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพจะกระทำมิได้เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายกำหนด รัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับยังรับรองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น แม้แต่รัฐธรรมนูญชั่วคราวของ คสช.ก็คุ้มครอง

รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดของประเทศรับรองเสรีภาพและสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน แต่ก็ยังมีการตีความและบังคับใช้กฎหมายต่างกัน เช่น ฝ่ายรัฐบาลห้ามวิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญ ห้ามยกป้ายเชียร์หรือคัดค้าน ทั้งๆที่กฎหมายเขียนไว้ชัดเจนว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเผยแพร่ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียง”

ทำไมต่างประเทศจึงมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องภายในของไทย? คำตอบก็คือ เพราะสิทธิเสรีภาพเป็นเรื่อง “สากล” ดังที่เรียกว่า “ปริญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน” ของสหประชาชาติ ไทยเป็นประเทศสมาชิกจึงต้องเคารพและปฏิบัติ จะอ้างเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยอย่างเดียวไม่ได้ ประเทศประชาธิปไตยทั้งหลายต่างก็ต้องรักษาความสงบโดยไม่ต้องลิดรอนเสรีภาพ.

15 พ.ค. 2559 09:54 15 พ.ค. 2559 09:54 ไทยรัฐ