วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
จบลำบาก

จบลำบาก

  • Share:

ความโง่ต้องมาก่อนความฉลาด แต่กว่าจะฉลาดก็ต้องจ่ายค่าโง่ซะก่อน

ค่าโง่โครงการโรงบำบัดน้ำเสียคลองด่าน ซึ่งศาลปกครองสูงสุดตัดสินให้รัฐต้องจ่ายชดเชยให้เอกชน 7,400 ล้านบาท

รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จำใจจ่ายค่าโง่งวดแรกไปแล้ว 2,800 ล้านบาท

จะต้องจ่ายค่าโง่งวด 2 วันที่ 21 เดือนนี้อีก 2,380 ล้านบาท

และต้องจ่ายค่าโง่งวดสุดท้ายเดือนพฤศจิกายนนี้อีก 2,380 ล้านบาท

ปรากฏว่ามีกระแสคัดค้านกันเซ็งแซ่ไม่ให้รัฐบาลจ่ายค่าโง่ที่ยังเหลือค้างท่ออีก 4,760 ล้านบาท

รัฐบาลเลยต้องหาทางออกฉุกเฉินกรณีพิเศษ...

โดยคณะกรรมการ ปปง.ลงมติสั่งให้รัฐบาลอายัดเงินที่จะจ่ายค่าโง่ที่เหลืออีก 2 งวด เอาไว้ก่อน 90 วัน เพื่อตรวจสอบหลักฐานว่าสัญญาก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียดังกล่าว เอกชนมีส่วนร่วมทุจริตหรือไม่

ถ้าพบว่ามีเอกชนร่วมทุจริต ถือเป็นสัญญามิชอบด้วยกฎหมาย ก็ไม่ต้องจ่ายค่าโง่อีก 2 งวดที่ค้างอยู่

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่าการจะชักดาบไม่จ่ายค่าโง่คลองด่านจะประหยัดเงินรัฐบาลได้อีกก้อนใหญ่

แต่ปัญหาคือยังมีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ได้ตัดสินให้รัฐบาลต้องจ่ายค่าโง่ 7,400 ล้านบาท ให้กลุ่มเอกชน 6 บริษัท บังคับอยู่

ดังนั้น อาจต้องยื่นเรื่องให้ศาลปกครองสูงสุดรื้อฟื้นคดีนี้ขึ้นมาพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง

ถ้าศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาใหม่ ปัญหาก็จบ

แต่...ถ้าศาลปกครองสูงสุด ไม่รับพิจารณา หรือยืนคำตัดสินเดิม...ก็จบเห่

จบเห่...คือรัฐบาลต้องจ่ายค่าโง่ที่เหลืออีก 2 งวด อีก 4,760 ล้านบาท

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่ายังมีเงื่อนไขที่ทำให้เรื่องค่าโง่คลองด่านจบยากเข้าไปอีก

คือ ป.ป.ช. ซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีนี้ ฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐ ร่วมกับนักการเมืองสมคบกันทุจริต

แต่ ป.ป.ช.ไม่ได้ฟ้องกลุ่มเอกชนร่วมทุจริต

ดังนั้น การจะทำให้สัญญาเป็นโมฆะจึงต้องเริ่มนะโมตัสสะที่ ป.ป.ช.ก่อน

“แม่ลูกจันทร์” มองว่าถ้ารัฐบาลตัดสินใจตั้งแต่ต้นว่าจะไม่จ่ายค่าโง่ทั้งหมด ปัญหาจะไม่ยอกย้อนวุ่นวายขายปลาช่อนอย่างที่เห็นและเป็นอยู่

แต่ในเมื่อรัฐบาลหลวมตัวยอมจ่ายค่าโง่งวดแรกไปแล้ว 2,800 ล้านบาท ถึงแม้รัฐบาลจะไม่จ่ายค่าโง่ที่ค้างอีก 2 งวด ปัญหาก็ยังไม่จบ

ล่าสุด น.ส.รสนา โตสิตระกูล เจ้าเก่า ได้ตั้งปุจฉาว่า...

ถ้าสัญญาไม่ชอบด้วยกฎหมาย เงินภาษีประชาชนที่รัฐบาลจ่ายค่าโง่งวดแรกไป 2,800 ล้านบาท

ใครจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิด??

“แม่ลูกจันทร์” จนปัญญา ไม่กล้าตอบว่าใครจะรับผิดชอบเงินค่าโง่งวดแรก 2,800 ล้านบาท??

เพราะมีมติ ครม.เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เห็นชอบให้จ่าย

และ นายกฯพล.อ.ประยุทธ์ ได้มอบให้ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกฯฝ่ายเนติบริกร รับไปดูแลทั้งหมด

ฝ่าย ดร.วิษณุ ก็ย้ำว่าเรื่องนี้เป็นไปตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ให้รัฐจ่ายชดใช้ภายใน 90 วัน นับจากคดีถึงที่สุด

ถ้าจ่ายล่าช้ารัฐต้องเสียดอกเบี้ยอีกวันละ 2 ล้านบาท

แฮ่ะๆ อ้อยเข้าปากช้างแล้วก็เหลือแต่ขี้ช้างเท่านั้นแหละ.

แม่ลูกจันทร์

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้